Bezuinigingen bij brandweer Maassluis geen gevolgen voor bezetting

College Maassluis

Bezuinigingen bij brandweer Maassluis geen gevolgen voor bezetting

Maassluis 20.03.2015 - De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het nieuws van zondag 22 februari jl.

waarin werd aangekondigd dat er nieuwe bezuinigingen worden verwacht bij de brandweer. Het betreft met name een bezuiniging is op het personeel van de vrijwillige brandweer. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Kunt u aangeven welke consequenties de verdere bezuinigingen hebben op onze lokale brandweer?

Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft geen nieuwe bezuinigingstaakstelling opgelegd. Reeds in 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 5%. In 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een tweede taakstelling van 3,5%. De VRR heeft daarmee in totaal een bezuinigingstaakstelling van 8,5% opgelegd gekregen. De VRR zit nu in de laatste fase van de bezuinigingen. In 2016 zullen deze geëffectueerd zijn en volledig verwerkt in de begroting.

Voor het opstellen van de begroting 2016 heeft de werkgroep verbetering financiële sturing namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond aangegeven dat het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2016 is vastgesteld op -/- 0,65%. Door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zal over dit negatieve accres een besluit moeten worden genomen. De algemeen directeur van de VRR heeft aangegeven dat een verdere krimp en/of taakstelling - waaronder een negatief acres - invloed zal hebben op de operationele spreiding van mensen en middelen, de beschikbaarheid, paraatheid en de dienstverlening.

Inzet brandweer bij schoorsteenbrand

2. Wordt er door het regio korps van Rotterdam-Rijnmond ook in Maassluis gekort op het aantal vrijwillige brandweermensen?

Nee, de bezuinigingen zoals deze nu verwerkt zijn in de begrotingen hebben hier geen invloed op. Daarnaast zijn zij nog druk bezig om het aantal vrijwilligers in Maassluis op sterkte te krijgen.

3. Wanneer er eventueel gekort wordt op het aantal brandweermensen, komt hiermee dan de inzetbaarheid van het korps in het geding en hebben we hiermee in het geval van calamiteiten extra risico’s in Maassluis?

Een (extra) korting is op dit moment niet aan de orde, zie ook onze uitleg bij vraag 1.

4. Kunnen met deze bezuinigingen de voertuigen nog wel bemenst worden?

Met name het behoud van de ladderwagen is van belang voor Maassluis, met het oog op de vele hoogbouw in Maassluis. Daarbij zijn senioren vaak woonachtig in hoogbouw. De reeds ingezette bezuinigingen hebben geen invloed op personeel en materieel. De brandweerzorg wordt, volgens afspraak, geleverd.

Wij vertrouwen erop u met de beantwoording van uw vragen voldoende te hebben geïnformeerd.

College van burgemeester en wethouders Maassluis

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info