5 prioriteiten voor Greenport Westland-Oostland

Provincie Zuid Holland

5 prioriteiten voor Greenport Westland-Oostland
 

Het strategisch handelingsperspectief beschrijft een visie op de toekomst van de tuinbouwsector in de Greenport Westland-Oostland. De provincie geeft onder meer prioriteit aan modernisering en herstructurering van de tuinbouwsector in combinatie met energie en watertransitie. Ook het realiseren van multimodale transportknooppunten en versterken van kennis en innovatie horen bij de 5 prioriteiten.

Op weg naar een Greenport 3.0

In het perspectief staan de 5 prioriteiten waar de provincie een rol voor zichzelf ziet op weg naar een Greenport 3.0 die verbonden is met de stad en de mainports. Greenport Westland-Oostland is in potentie het meest complete tuinbouwgebied van de wereld. Dat komt door het sterke samenspel tussen productie, handel, verwerking en logistiek.

De 5 prioriteiten en de rol van de provincie

  1. Modernisering/herstructurering van de glastuinbouwbedrijven in combinatie met schone energie- en watersystemen. De ambitie is om dit tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot sector met de schoonste energie ter wereld.
  2. Westland bereikbaar, prettig wonen en werken. Westland is ligt midden in een metropoolregio. Daarmee zijn allerlei grootstedelijk voorzieningen in de nabijheid. Het Westland heeft echter beperkt profijt van deze voorzieningen door de gebrekkige (OV) bereikbaarheid. In het gebied zélf is ook meer aandacht nodig voor woon- en leefkwaliteit.
  3. Complete agribusiness- en handelsterreinen en multimodale knooppunten netwerk. Door een betere verbinding tussen de glastuinbouw en het havenlogistieksysteem kan de efficiency bereik van afzetmarkten vergroten.
  4. Versterken van kennis en innovatie agenda. De Greenport kent een groot aantal kennis- en opleidingsinstituten op diverse niveaus en op diverse vlakken. Daarnaast is een groot aantal innovatieve bedrijven in de regio gevestigd. Door het verbinden van de kunde van de Greenport met de kennis van de regio ontstaan cross overs tussen productinnovatie en marktinnovatie. Dit vergroot de kansen op het ontwikkelen van nieuwe innovaties.
  5. Aantrekken en mogelijk maken van doorontwikkeling pioniers. Pioniers zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. De greenport 3.0 moet levendige broedplaats zijn wat het een interessante vestigingslocatie maakt. Op dit moment is dit maar zeer beperkt het geval.

Partijen in de sector

Input voor het strategisch handelingsperspectief komt van alle vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector in dit gebied. Dat de urgentie bij alle partijen onderkend wordt blijkt onder andere uit het bundelen van de krachten in de CoalitieHOT en de stichting Greenport Westland Oostland.

Na vaststelling

Het vaststellen van het strategisch handelingsperspectief geeft de provincie mandaat om aan de 5 prioriteiten te gaan werken. Het strategisch handelingsperspectief is een uitwerking van een deel van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het document wordt na vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerden Han Weber en Adrie Bom-Lemstra sturen na vaststelling een informerende brief aan het dagelijks bestuur van de Greenport Westland-Oostland en de CoalitieHOT.

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info