Aanbesteding nieuw gemeentehuis met drie partijen van start

Gemeente Westland

Aanbesteding nieuw gemeentehuis met drie partijen van start

Westland 13.03.2014 - Na het in december 2012 genomen raadsbesluit om nieuwe huisvesting voor gemeente Westland te realiseren, is gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding.

De Europese aanbesteding van het nieuwe Publieks- en Bestuurscentrum en werkkantoor is op 20 januari 2014 aangekondigd. Naar aanleiding hiervan hebben vijf partijen zich ingeschreven voor de eerste selectieronde. Conform de opdracht van de gemeenteraad is nu een volgende belangrijke stap in het aanbestedingsproces gezet. Na een zorgvuldige afweging zijn er drie partijen geselecteerd met wie een concurrentiegerichte dialoog wordt gestart. Het gaat om de consortia Facilicom, Dynamisch Westland en De Groene Schakel.

Consortia

Facilicom bestaat uit Facilicom Bedrijfsdiensten BV. Facilicom Facility Solutions BV, Kraaijvanger BV (architect) en Dura Vermeer (bouwer). Facilicom heeft aangegeven samen te willen gaan werken met een aantal Westlandse partijen: Van Mierlo Bouwgroep, Weboma en Allicon.

Dynamisch Westland bestaat uit PMF Infrastructure Fund, Stevens Van Dijck Bouwmangers, Ector Hoogstad Architecten BV, Zublin Nederland BV, en ISS Integrated facility Services BV.

De Groene Schakel bestaat uit Volker Wessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Participatie, Boele en Van Eesteren BV (bouwer), Architectenbureau Cepezed BV, Draaijer en Partners BV, PCH Integrated Facility Management & Services. De Groene Schakel heeft aangegeven samen te willen gaan werken met een aantal Westlandse partijen: Priva, Schwagermann en Elektravon.

Bij de selectie van deze partijen is onder meer gekeken naar ontwerpbekwaamheid (waaronder architectuur), facilitaire dienstverlening en duurzaamheid. Tijdens de nu volgende fase, de zgn. concurrentiegerichte dialoog,  worden de wensen en eisen van de gemeente, zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen, door de partijen vertaald in een ontwerp. Op basis van dit ontwerp zal het consortium een uiteindelijke bieding uitbrengen. Vervolgens zal op basis van het ontwerp en de bieding begin 2015 de opdracht worden gegund aan één consortium. Hierdoor kan de nieuwe huisvesting volgens het uitgangspunt van de raad eind 2016 gerealiseerd zijn.

Raadsbesluiten

In de vergadering van 19 december 2012 heeft de gemeenteraad na een tien jaar durende discussie besloten om een Westlands publieks- en bestuurscentrum op de voormalige Rabobanklocatie aan de Verdilaan en een gemeentekantoor op de voormalige ISW-locatie aan de Tiendweg in Naaldwijk te realiseren. Vervolgens heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 31 oktober 2013 het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om de bouw Europees aan te besteden. Hierbij is ingezet op een DBFMO aanbesteding. Dit houdt in dat in één aanbesteding de verschillende fasen en exploitatie in de markt worden gezet (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en bedrijfsvoering).
De meerderheid van de raad heeft besloten om in principe een krediet van €20,7 mln voor realisatie van de nieuwe huisvesting beschikbaar te stellen.
Bij de gunning wordt het definitieve bedrag door de raad beschikbaar gesteld. Voor de nieuwe huisvesting was al geld gereserveerd in een bestemmingsreserve en de bestaande huisvestingsbudgetten.

Nieuwe huisvesting levert een besparing op

Het college heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de uitvoering van het raadsbesluit en voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen. Er is een programma van eisen gemaakt en financieel onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de raad is vastgesteld, namelijk € 3.7 mln. euro per jaar. Nieuwe huisvesting is hiermee aanzienlijk goedkoper dan  de huidige vier gemeentekantoren na renovatie. In afwachting van besluitvorming is er jarenlang geen structureel onderhoud uitgevoerd aan de huidige panden. De staat van onderhoud, structuur en de ligging van de huidige gemeentekantoren beperken een adequate, eigentijdse dienstverlening

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info