Akkoord over inkoop jeugdhulp Haaglanden

Gemeente Westland, Foto Emmy de Graaf

Akkoord over inkoop jeugdhulp Haaglanden

Westlanden 03.11.2014 - De tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben een akkoord bereikt met de zorgaanbieders over de inkoop van de jeugdhulp voor 2015.

Op maandag 3 november kwamen de partijen bij elkaar om de samenwerking rond de inkoop jeugdhulp te bevestigen. Alle kinderen die nu zorg krijgen, kunnen die volgend jaar ook krijgen. Daarnaast kan door samenwerking de jeugdhulp op een vernieuwde manier dichter bij huis worden geboden.

Verantwoordelijkheid verschuift

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat hierbij om preventie, (geestelijke) gezondheidszorg, begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, gesloten jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor een groot deel nog bij het Rijk, de provincie of bij het stadsgewest, zoals in Haaglanden het geval is. Om de jeugdhulp goed te organiseren, moeten gemeenten contracten afsluiten met zorgaanbieders. Door het akkoord is de zorgcontinuïteit per 1 januari 2015 in de regio Haaglanden verzekerd en worden innovaties in gang gezet.

Intensief en langdurig

De afgelopen weken voerden de gemeenten contractonderhandelingen met verschillende jeugdhulpinstellingen. De maanden ervoor werd al constructief samengewerkt aan vernieuwing van de zorg. Doordat vanuit het Rijk een korting is opgelegd aan de gemeenten waren de onderhandelingen intensief en langdurig. Ook het gebrek aan eenduidige informatie over het gebruik van zorg zorgde voor vertraging in het proces. Met 12 grote partijen is uiteindelijk overeenstemming bereikt over welke zorg ze kunnen gaan bieden voor welke prijs. Aan ruim 50 kleinere instellingen zijn de tarieven en budgetten bekend gemaakt.

Iedereen krijgt de zorg die nodig is

"De onderhandelingen waren stevig", zegt wethouder Ingrid van Engelshoven van Den Haag namens de 10 gemeenten, "maar uiteindelijk hebben we goede afspraken gemaakt tussen de tien gemeenten en de 12 grootste jeugdhulpinstellingen. We slaan een nieuwe weg in, waarin met minder geld, innovaties worden ingezet. We zorgen er in Haaglanden voor dat zorgcontinuïteit gegarandeerd is. Kinderen die nu hulp krijgen en die na 1 januari ook nodig hebben, krijgen die hulp. En ook voor kinderen die in 2015 voor het eerst hulp nodig hebben wordt gezorgd. We werken gezamenlijk toe naar jeugdhulp dichterbij de gezinnen, waarbij vrienden, familie en buren ook hun steentje bijdragen."

Binnen het budget

Met deze contracten is het voor de gemeenten in principe mogelijk de jeugdzorg in 2015 te realiseren binnen het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Alle samenwerkende partijen vragen aandacht voor de risico's die kleven aan de grote veranderingen in de jeugdhulp. De gemeenten in Haaglanden spraken af door regionaal samen te werken ten alle tijde de nodige zorg kunnen geven, ongeacht de beschikbare financiële middelen.

Jeugdhulpregio

De jeugdhulpregio Haaglanden omvat de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info