Alcoholgebruik aan banden door nieuwe wet

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/04/2013 10:46 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Alcoholgebruik aan banden door nieuwe wet

Westland 12.04.2013 - De nieuwe Drank- en Horecawet, die op 1 januari jl. in werking is getreden, brengt voor de gemeente Westland een paar veranderingen mee. De onlangs opgestelde drank- en horecaverordening verbiedt onder meer  

dat verenigingen hun clubgebouw beschikbaar stellen voor het organiseren van privébijeenkomsten en bijeenkomsten van derden waarbij alcohol wordt geschonken. Ook is een verbod op happy hours opgenomen. De regels moeten schadelijk alcoholgebruik door jongeren tegengaan en oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca voorkomen. De verordening en bijbehorende handhavingsstrategie zijn ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht gemeenten een horecaverordening op te stellen voor organisaties met een sociaal-culturele doelstelling die niet zijn gericht op het maken van winst, zoals sportclubs of sociëteiten. In de verordening staan de regels voor schenktijden en het organiseren van bijeenkomsten en mogelijkheden voor de burgemeester om hiervoor op aanvraag een ontheffing te verlenen.

De Westlandse drank- en horecaverordening is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van de Westlandse clubs en de reguliere horeca. De situatie in Westland geeft geen aanleiding om het tot nu toe gevoerde beleid drastisch te wijzigen. In grote lijnen zijn de op dit moment geldende voorschriften in de verordening opgenomen.

Schorsing

De nieuwe Drank- en Horecawet legt de handhaving en het toezicht houden bij de gemeente. Voorheen lag deze taak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente krijgt een aantal nieuwe sanctie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij overtreding van de regels. Zo kan de burgemeester een drank- en horecavergunning straks voor een periode van maximaal 12 weken schorsen of een bestuurlijke boete opleggen. Voorstel aan de gemeenteraad is om bij de handhaving het principe van ‘modern toezicht’ te hanteren, zoals gebruikelijk in de gemeente Westland. Er wordt vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en sportclubs; de handhaving richt zich op hotspots en klachten.

De drank- en horecaverordening en bijbehorende handhavingsstrategie worden behandeld tijdens de raadscyclus van mei.

Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info