College beantwoord vragen over milieuwetgeving PAS

College Westland

College beantwoord vragen over milieuwetgeving PAS

Westland 09.07.2016 - De fracties GemeenteBelang Westland en LPF-Westland hebben in mei collegevragen gesteld of de milieuregelgeving

in Westland niet een beetje is doorgeslagen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Ondervindt de ontwikkeling van de Westlandse Zoom hinder van deze (stikstof) PAS?

Zo ja wat betekent dit in planvorming, in tijd en in financieel opzicht.

- Zo nee kunt u dan bevestigen dat de uitvoering van de Westlandse Zoom volgens planning verloopt en blijft verlopen en dat het gebied Plaats Langeveld inderdaad zoals eerder door het college is aangegeven nu binnen 23 maanden ontwikkeld gaat worden (daarom moet de manege immers wijken).

Antwoord 1

Ja. In de bestemmingsplannen in de Westlandse Zoom die nabij de natuurgebieden liggen dient nader bekeken te worden of de effecten significant zijn. Daarvoor zijn extra onderzoeken van specialistische bureaus nodig.  Dit verlengt de periode voor het opstellen van de bestemmingsplannen met ongeveer 3 maanden. De exacte consequenties van PAS in het algemeen voor Westland zijn echter nog onduidelijk.

 Greenport Holland Overheden pleit voor verbetering Wet Aanpak Schijnconstructies

Vraag 2

Welke andere bedreigingen ziet uw college in deze regelgeving voor verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente (naast het gebied genoemd in vraag 1).

Antwoord 2

Aanscherping van de regelgeving en kritische grenswaarden veroorzaken een directe beperking op (het realiseren van) bestemmingsplannen in de nabijheid van natuurgebieden. De projecten in de Westlandse Zoom en in ONW hebben de aanwijzing als prioritair gebied in PAS (geldig voor Monster-Noord, Westmade en Duingeest). We gaan ervan uit dat voor deze gebieden voldoende ruimte gereserveerd is voor de milieu-effecten (PAS) van de ontwikkelingen. Mogelijk zal het voor overige plannen in Westland nodig zijn om zware MER-procedures te doorlopen om ze verder te kunnen brengen.

Vraag 3

Is uw college met ons van mening dat deze regelgeving zo ver door slaat en dat onze inwoners en ondernemers hier door gedupeerd worden / zijn.

Antwoord 3

Zoals uit de beantwoording van vraag 1 en 2 blijkt zijn er nog veel onzekerheden. Hoe de regelgeving exact geïnterpreteerd moet worden is nog onduidelijk. Direct na de zomer verwachten wij meer inzicht te kunnen geven over de impact van deze regelgeving, dan kan ook aangegeven worden wat de consequenties zijn voor de gemeente, haar inwoners en haar ondernemers. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info