College geeft antwoord op vragen zorginstelling

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2013 12:45 - Gewijzigd op 14/02/2013 12:51

College geeft antwoord op vragen zorginstelling

Westland 14.02.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College in een op 21 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de situatie binnen zorginstelling Pieter van Foreest.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft de wethouder kennis van de problemen bij zorginstelling Pieter van Foreest?

Antwoord

Ja. Hoewel wij geen directe bemoeienis met de bedrijfsvoering van de zorginstelling hebben en geen inschatting kunnen maken over de ernst van de situatie hebben wij evenals u kennis genomen van de berichten in de pers over de ontstane situatie binnen de zorginstelling. Wij hebben ons laten informeren door de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft onderzoek gedaan naar de problemen in de organisatie.

Zoals u inmiddels zult hebben vernomen heeft de raad van toezicht besloten om de voorzitter van de raad van bestuur uit haar functie te ontheffen. De raad is van mening, dat een andere manier van leidinggeven voor de instelling gewenst is. De taken van de raad van bestuur worden de komende tijd door een lid van de raad van toezicht waargenomen.

Vraag 2

Weet de wethouder dat er een onderzoek plaats heeft gevonden en wordt zij van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte gebracht?

Antwoord

Zie antwoord 1. Het onderzoek bestond uit een serie van gesprekken en zal niet gedetailleerd extern worden gecommuniceerd door de raad van toezicht.

Vraag 3

Fractie GBW is geschrokken dat de zorg kennelijk lijdt onder de harde werksfeer. Deelt de wethouder deze zorg?

Antwoord

Zie antwoord 1.

Vraag 4

Is de wethouder bereid onze zorgen kenbaar te maken aan de directie van deze stichting en de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen en uitkomsten van het onderzoek bij deze stichting?

Antwoord

Gezien de ontwikkelingen in de raad van bestuur van Pieter van Foreest is een dergelijke bemoeienis onzerzijds inmiddels achterhaald.

 Vraag 5

Weet de wethouder of er in het Westland zorginstellingen zijn, die gebruik hebben gemaakt van de Agemagelden?

Antwoord

De beide in Westland werkzame instellingen in de ouderenzorg hebben gebruik gemaakt van de middelen voor intensivering van de ouderenzorg.

Vraag 6

Indien een zorginstelling van deze gelden gebruik heeft gemaakt kan de wethouder dan nagaan of deze gelden gebruikt zijn waar deze voor waren bestemd?

Antwoord

De instellingen, die op deze middelen aanspraak maken hebben een plan van aanpak ingediend bij het zorgkantoor, op basis waarvan gelden zijn toegekend. Het zorgkantoor heeft ons desgevraagd meegedeeld, dat er periodiek overleg met de instellingen is geweest. Het zorgkantoor heeft geen signalen ontvangen, dat in deze regio de gelden voor andere doeleinden zijn bestemd dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, namelijk voor handen aan het bed.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Welzijn met Muziek op zoek naar koren en muziekverenigingen Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Forever Young kerkdienst op 1 oktober Meer info - Ockenburgh gaat klassiek Meer info - Column: Planning Meer info - Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info