College geeft antwoorden op debacle Lansingerland

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/10/2013 11:32 - Gewijzigd op 18/10/2013 11:40

College geeft antwoorden op debacle Lansingerland

Westland 18.10.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College in een op 17 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over het verlies op bouwgronden bij de gemeente Lansingerland en de effecten hierop voor Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1:

Is uw College het, gezien de situatie in Lansingerland waarin Lansingerland ongetwijfeld -voorzover dat niet al het geval is- onder curatele gesteld wordt van hogere overheden en ook financiële hulp nodig heeft van de hogere overheden, met de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat het bouwen van twee dure halve gemeentehuizen op twee locaties op dit moment absoluut financieel onverantwoord is en de ontwikkelingen in Lansingerland aanleiding moeten zijn om direct de plannen die nu uitgewerkt worden om tot de bouw van twee halve gemeentehuizen te komen, moeten worden stopgezet?

Antwoord vraag 1:

In uw vragen vergelijkt u de situatie van de gemeente Lansingerland met onze gemeente. Deze vergelijking is evenwel niet te maken, omdat de gemeente Lansingerland onder meer twee landelijke Vinex-opgaven, alsmede andere grondexploitaties als een bedrijventerrein heeft. Dit is de oorzaak van de grootschalige negatieve grondexploitatie bij de gemeente Lansingerland met de huidige financiële positie als gevolg. Onze gemeente heeft geen door het Rijk opgelegde Vinex-opgaven.

Westland heeft jaarlijks haar grondexploitaties geactualiseerd en de strategische voorraad laten taxeren. Waar van toepassing zijn de verliezen genomen en zijn reserveringen gepleegd om risico’s op te vangen, ook voor de deelnemingen. Een en ander is steeds met goedkeurende verklaringen van de accountant van uw Raad gebeurd.


Het project voor de realisatie van nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie heeft een eigen budget en staat los van de gemeentelijke grondexploitaties. Uit een financiële doorrekening blijkt dat de exploitatielasten van de nieuwe huisvesting lager zijn dan €3,7 mln. per jaar welke uw Raad als maximum heeft vastgesteld in een motie van de fracties Christen Unie / SGP, CDA Westland, Gemeentebelang Westland en Progressief Westland. Tevens zijn de jaarlijkse exploitatielasten aanzienlijk lager dan die van het gebruik van de huidige gemeentekantoren na renovatie.

Met de realisatie van nieuwe huisvesting voert het college van B&W het door uw raad in meerderheid genomen besluit van 18/19 december 2012 uit.

Vraag 2:

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat nu het moment is om te stoppen nu het nog kan en nu behalve dan de ten onrechte recent gemaakte kosten door de uitglijders van het College en met name de burgemeester, de gemeente Westland zonder noemenswaardige kosten de plannen kan stopzetten en kan doorgaan in een aantal van de bestaande gemeentehuizen?

Antwoord vraag 2:

Dat de fractie Westland Verstandig-LEO2.0 een afwijkend standpunt aanhoudt met betrekking tot dit dossier is het college bekend. Het college voert echter het door uw raad in meerderheid genomen besluit van 18/19 december 2012 uit, waarbij nieuwe huisvesting goedkoper is.

Het college is het dan ook niet eens met de conclusie van de fractie Westland Verstandig – LEO 2.0 dat nu het moment is om te stoppen met de plannen voor realisatie van nieuwe huisvesting. Voor het college is het realiseren van nieuwe huisvesting van groot belang.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info