Discriminatieklachten flink gedaald in Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/04/2013 11:04 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Discriminatieklachten flink gedaald in Westland

Westland 09.04.2013 - Het aantal discriminatieklachten is gedaald van 30 meldingen in 2011 naar 14 meldingen in 2012. Het bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden...  

draagt voor de gemeente Westland zorg voor de lokale anti-discriminatievoorziening (ADV), zoals bedoeld in de wet (gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen lid 1 art. 3).

Jaarlijks levert het bureau aan de gemeente een verslag van het aantal discriminatiezaken dat zij het voorgaande jaar hebben ontvangen. In 2012 zijn bij de ADV in totaal 14 klachten ontvangen. In 6 van deze zaken betrof het een klacht van een inwoner van de gemeente Westland. 8 gevallen betrof het een klacht van een niet-ingezetene over een voorval in de gemeente Westland.

Van de 6 gevallen waarbij een inwoner van de gemeente Westland een klacht indiende betrof het in 3 gevallen een klacht over een voorval binnen de gemeente, in 3 gevallen een klacht over een voorval in een andere gemeente. Van de 14 meldingen betrof het dus maar 3 gevallen die betrekking hadden op een voorval in de gemeente Westland.

Discriminatiebestrijding is een belangrijke taak voor onder andere de overheid. Om die taak verder vorm en inhoud te geven heeft de wetgever in 2009 de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen aangenomen. Deze wet regelt dat gemeenten hun burgers toegang moeten bieden tot een discriminatievoorziening voor onafhankelijke bijstand bij discriminatieklachten en de registratie van discriminatieklachten. In de gemeente Westland draagt het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden zorg voor de invulling van deze antidiscriminatievoorziening.

Jaarlijks verzorgt het bureau Discriminatiezaken voor een verslag van de in het voorgaande jaar geregistreerde discriminatieklachten met betrekking tot onze gemeente. Dit verslag dient door het college van B&W ter informatie te worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verslag voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij regeling van 10 november 2010.

PvdA Midden Delfland stelt vervolgvragen m.b.t. Zwetzone Meer info - Kunst- en huisschilder Corstiaan Willem Smith, overhandiging boekje Meer info - Crowdfundingsactie voor Westlands sinterklaasfeest Meer info - MVO-symposium Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2017? Meer info - Voor ieder wat wils in Fort 1881 Meer info - Boekpresentatie “De Woudtse Wielerronde” van Frans van der Meer Meer info - Tomas Ross over het geheim van Ockenburgh Meer info - Lezing over Vlaamse schilderkunst door Hoo Man Chan Meer info - Bach Cantate in Oude Kerk op 29 oktober Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Ledenwerving scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Joop Alleblas presenteert nieuwe dichtbundel Meer info - Eerste veteranencafé in Koningshof op zaterdag 28 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve op 19 november Meer info - Geslaagd Huiskamerfestival in Schipluiden Meer info - Korte muziekcursus in Wateringse Hofboerderij Meer info - Het Sluise Schippertje in Museum Maassluis Meer info - De Hoek in Zicht: De politie in Hoek van Holland van 1914-1940 Meer info - Trick or Treat in de Heenweg! Meer info - Dag van de Koorzanger op 4 november Meer info - Als Service- Hoofdmonteur Watertechniek doorstappen Meer info - Nieuwe cursus Freerunning Meer info - Westlands Open podium op zondag 22 oktober Meer info - Zaterdagkracht productie Meer info - Geen Bach zonder Luther Meer info