Dubbelgebruik water onder kassen gerealiseerd

HH Delfland

Dubbelgebruik water onder kassen gerealiseerd

's-Gravenzande 15.07.2014 - Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft recentelijk besloten om medewerking te verlenen aan het voorstel...

om de kelder onder de kas van firma Vreugdenhil in 's Gravenzande een dubbelfunctie te geven. De kelder is in 2009 gebouwd voor het bergen van oppervlaktewater bij hevige neerslag, waardoor wateroverlast tegengegaan wordt.

Voortaan wordt de kelder ook gebruikt voor de opvang van regenwater. Dit regenwater kan vervolgens gebruikt worden als gietwater voor een aantal tuinbouwbedrijven. Dit gebruik van de kelder helpt goed tegen wateroverlast en heeft als bijkomend voordeel dat tuinders minder aanspraak maken op andere zoetwatervoorzieningen.  

 

Delfland zoekt samen met de gemeente Westland  naar innovatieve oplossingen waarin glastuinbouwbedrijven regenwater langer vasthouden tijdens een zware bui. Het dubbelgebruik van de kelder levert ervaring op voor de ontwikkeling van de kas van de toekomst en sluit naaldloos aan op de duurzame ontwikkeling van de Greenport. Delfland en de gemeente Westland werken in dit project samen met private partijen en overheden met als doel optimalisatie van maatschappelijke kosten en baten, zoals dubbel ruimte gebruik en efficiënter gebruik van regenwater met betrekking tot gietwater.

Hoogheemraad Arie van den Berg - "In dit project hebben we een belangrijk ‘heilig huisje' om gehaald. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de combinatie van hemel-, giet- en oppervlaktewater was bij de start van het project nog een creatief vergezicht van een aantal tuinders die voorop liepen. Ieder project kent doodlopende wegen, je hebt ze ook nodig om de juiste weg te vinden en dat is hier gelukt."

Wethouder gemeente Westland Theo Duijvestijn - "Het project 4B Waalblok was een pilot, een leerproject. En met elkaar hebben we bereikt dat er in Waalblok geen wateroverlast meer is en er een innovatieve waterberging gerealiseerd is die dubbel gebruikt kan worden.  Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de gemeente en het waterschap met de rug naar elkaar toe stonden; nu opereren we samen en zoeken we gezamenlijk met de tuinders naar win- win situaties. Dit project heeft daaraan zeker een belangrijke bijdrage geleverd."

Hoe werkt het dubbelgebruik?

De hemelwaterafvoer van 10 ha kasoppervlak, dit zijn drie bedrijven, is aangesloten op de kelder. Bij neerslag wordt hierdoor de kelder gevuld. Er kan in totaal 5000 m3 water opgevangen worden in de kelder. Twee bedrijven gebruiken het water uit de kelder om hun bassins en silo's te vullen. Bij een bepaalde neerslagverwachting wordt water snel uit de kelder gepompt, zodat er ruimte vrij komt voor de opvang van nieuw hemelwater. Hoe meer neerslag er verwacht wordt, hoe meer ruimte er vrijgemaakt wordt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gietwaterbehoefte van de bedrijven: in het voorjaar blijft er meer water in de kelder achter dan in de rest van het jaar.

Samenwerkingsovereenkomst

De afspraken over het gebruik van de kelder en de samenwerking tussen Delfland, tuinders zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een watervergunning. De samenwerkingsovereenkomst is op woensdag 9 juli ondertekend bij de firma Vreugdenhil.

Tuinders Jochem Vreugdenhil en Laurens van der Lans en Laurens - "Samenwerken met de overheid is een oefening in geduld. Waar ondernemers makkelijk stappen zetten is dat voor een gemeente en een waterschap moeilijker door de enorme hoeveelheid regels die er zijn. In dit project zijn we door die regels heen gebroken en loont het geduld. Het dubbelgebruik van de kelder hebben we met zijn allen mogelijk gemaakt."

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info