Een veilige kust en meer natuur

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/10/2013 11:47 - Gewijzigd op 23/10/2013 11:53

Een veilige kust en meer natuur

Westlanden 23.10.2013 - Het Hoogheemraadschap van Delfland streeft naar het behoud van een veilige kust en meer natuurlijk onderhoud van de kuststrook.

Op plekken waar het strand en de duinen breed genoeg zijn mag het zand stuiven. Dat draagt bij aan de diversiteit van planten en dieren. Bovendien kunnen de duinen door het stuivende zand zo langzaam meegroeien met de stijgende zeespiegel. Waar nodig wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden door het aanbrengen van extra zand met zandsuppleties.

Het beleid voor dit dynamisch kustbeheer is vastgelegd in de nieuwe kustnotitie. Veranderingen in de kuststrook waren voor hetDelflandaanleiding om het beleid voor de kust tegen het licht te houden. In de kustnotitie staat ondermeer wat wel en niet mogelijk is.

Een veilige kust en meer natuur

De zeewering, die bestaat uit het strand en de duinen, biedt inwoners van Delfland en ver daarbuiten bescherming tegen hoog water op zee. De kuststrook heeft de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan om te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft. Tussen Kijkduin en Hoek van Holland is het strand verbreed en een extra duinenrij aangelegd. In Scheveningen en Kijkduin zijn de boulevards versterkt. Deze nieuwe situatie is vastgelegd in deLegger Zeewering.

De Legger Zeewering beschrijft waar de kering ligt en hoe breed deze is. In de Beleidsregel Medegebruik Zeewering staan spelregels die gaan over wat eraan bebouwing, wegen en kabels en leidingen op en bij de kering wel en nietmag. Bij het beoordelen van bouwplannen van onder andere gemeenten en van particulieren maakt Delfland gebruik van de informatie uit de legger en de beleidsregel.

De Ontwerp Tussennotitie Kust, de Ontwerp Legger Zeewering en de Ontwerp Beleidsregel Medegebruik Zeewering liggen van 23 oktober tot en met 3 december ter inzage bij Delfland in het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat in Delft en op www.hhdelfland.nl/bekendmakingen. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun opmerkingen kenbaar maken door het indienen van een zienswijze.

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info