Gemeente moet eigenaar Oude Raadhuis blijven

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/02/2013 21:25 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Gemeente moet eigenaar Oude Raadhuis blijven

Westland 05.02.2013 -Tijdens de vergadering van de commissie EFO op 4 februari j.l. heeft voorzitter Wil van den Bos Czn. namens het Genootschap Oud-Westland gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

Aanleiding was het collegevoorstel aan de gemeenteraad om over te gaan tot verkoop van het Oude Raadhuis in Naaldwijk – een pand dat al sinds 1632 het Wilhelminaplein karakteriseert.

Het Genootschap kan zich niet vinden in dit collegevoorstel en verwacht van de gemeente Westland dat zij zelf zorgdraagt voor het instandhouden van dit fraaie monument. Juist ook omdat hiervoor nogal wat kosten moeten worden gemaakt heeft Oud-Westland er weinig vertrouwen in dat een particuliere ondernemer in staat is en bereid zal zijn de monumentale staat van het pand te waarborgen. Daarnaast geeft het College aan dat het pand beschikbaar moet blijven voor publieke functies, zoals trouwlocatie alsmede een bestuurlijk trefpunt.

Al met al reden voor het Genootschap Oud-Westland om de raadscommissie op het hart te drukken niet in te stemmen met het voorstel en ervoor te kiezen als gemeente eigenaar – en behoeder – te blijven van dit bijzondere pand.

Raadscommissie efo op maandag 4 februari 2013

Inspreekreactie Genootschap Oud-Westland (550 leden)

Dames en heren,

Op 10 januari 2012 schreef het Genootschap Oud-Westland een brief aan de Raad, aan de leden van de raadscommissie en aan het College van b en w over het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Geen inhoudelijk antwoord, zelfs geen ontvangstbevestiging hebben we na een jaar op onze brief gekregen. Gaat de gemeente zo met zijn maatschappelijk middenveld om? Hoewel wethouder Weverling verleden jaar beloofde, na een onderzoek naar het raadhuis, ons de uitslag daarvan mee te delen, hebben we nog geen brief van de wethouder gezien.

Voor u ligt een advies om het raadhuis te verkopen, ad a in de collegebrief van 10 januari 2013. Dat betekent verkoop met het liefst horeca en met de mogelijkheid van trouwlocatie, bestuurlijk trefpunt of museale functie. Als we naar het bouwkundig en bodemonderzoek kijken dan moeten er nogal wat kosten gemaakt worden om dit rijksmonument voor ons nageslacht te bewaren.

Waarom wethouder Weverling dan zo trots is op het weer aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten verbaast ons in dit kader. Want waarom zouden particulieren hun monument goed in stand houden als de gemeente zelf al jaren het slechte voorbeeld geeft? En waarom doet de gemeente dat? Omdat het cultureel erfgoed bij deze gemeentebestuurders geen prioriteit heeft. Zou dat wel zo zijn dan is er altijd geld. Kijk maar naar de Greenport-activiteiten. Hoewel Westland in 2004 de “Nota Cultuurhistorisch Erfgoed” heeft uitgebracht en hoewel in het Voorwoord staat “dat de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend dient te zijn voor de inrichting van de ruimte” vragen we ons in gemoede af wat een dergelijk credo betekent voor het oude raadhuis. Zoals hierboven gememoreerd worden publiekfuncties genoemd. Dan kiest het college in feite toch voor het in eigendom houden van het raadhuis? Gelet op mijn eigen ervaring met collegevergaderingen geeft dit advies duidelijk de discussie weer in het college. Aan de ene kant de wethouder financiën en aan de andere kant de wethouder cultureel erfgoed.

Waarom zou een particulier dit pand kopen waaraan zo veel moet gebeuren en er vervolgens publieke functies in uitoefenen? Of krijgt hij voor die uitoefening gemeentelijke subsidie?

Daarom gemeentebestuurders: blijf eigenaar van het meest waardevolle rijksmonument dat u hebt en volg de rest van uw eigen advies op: publieke functies in het oude raadhuis van 1632. U doet er uw inwoners, die u hebben gemachtigd te besturen, een groot plezier mee. En mag dit unieke pand – dat al vier eeuwen in het centrum van het Westland staat – u, nee, de gemeenschap iets kosten?

Dank voor uw aandacht.

Drs. Wil van den Bos Czn,

Voorzitter Genootschap Oud-Westland

Hou van blauw: beschilderde beelden en ‘Delfts blauw’ in Wateringen. Meer info - Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info