Gemeente Westland overweegt deelname aan startersbeurs

College Westland

Gemeente Westland overweegt deelname aan startersbeurs

Westland 17.04.2015 - De fractie van LPF Westland heeft vragen gesteld aan het College inzake de startersbeurs ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Dit naar aanleiding van een persbericht dat op 15 oktober 2014 is verschenen waarin minister Asscher de wethouders een mail heeft gestuurd om hen te manen haast te maken met het indienen van een aanvraag voor een Europees potje voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de Gemeente Westland eveneens door minister Asscher op de hoogte gesteld?

Antwoord 1

Ja, ook wij hebben de mail van minister Asscher ontvangen.

Vraag 2

Wat is de huidige stand van zaken omtrent de invoering van de startersbeurs in de Gemeente Westland?

Antwoord 2

Wij hebben in de begrotingsraad de stand van zaken toegelicht naar aanleiding van de motie Startersbeurs. Momenteel vormen wij ons een mening vanuit de regionale en landelijke ervaringen van gemeenten met de Startersbeurs.

In de Arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal wordt momenteel gesproken over de effectiviteit van de Startersbeurs en de Leerwerkcheque. Daarbij blijkt de systematiek van de Starterbeurs en de Leerwerkcheque steeds dichter bij elkaar te komen, omdat gemeenten de doelgroep van beide instrumenten verruimen.

Gemeente Westland overweegt invoering startersbeurs

Vraag 3

Indien de Gemeente Westland zich nog niet heeft aangemeld voor de Startersbeurs is zij dan voornemens om dit voor 31 oktober 2014 alsnog te doen?

Antwoord 3

Als uit de ervaringen blijkt dat de regeling succesvol is en een positieve bijdrage kan leveren aan de bestrijding en preventie van Jeugdwerkloosheid in Westland - naast de regionale Leerwerkcheque - dan wordt een afweging gemaakt over deelname aan de Startersbeurs. De beschikbare middelen voor preventie van Jeugdwerkloosheid in het Westland spelen hierbij ook een rol.

Vraag 4

Indien het vorige antwoord ontkennend luidt, wanneer denkt de Gemeente Westland uitvoering te geven aan de Startersbeurs?

Antwoord 4

Wij hebben u in de begrotingsraad toegezegd om voor het einde van het jaar antwoord te geven op deze vraag.

Vraag 5

Is de gemeente Westland momenteel nog bezig met andere projecten – al dan niet met Europese gelden -  om de werkloosheid te bestrijden?

Antwoord 5

Wij zijn vooral met werkgevers in gesprek om te komen tot een Lokaal Sociaal Akkoord voor werkkansen ter bestrijding van werkloosheid en deelname van arbeidsbeperkten in het reguliere arbeidsproces.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info