Gemeente wil 80 bomen bij sportpark kappen

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/03/2013 11:48 - Gewijzigd op 18/03/2013 11:59

Gemeente wil 80 bomen bij sportpark kappen

's-Gravenzande 18.03.2013 - Bij fractie Westland Verstandig/LEO 2.0 zijn diverse berichten binnengekomen van inwoners van ’s-Gravenzande die zich ernstig ongerust maken over het voorgenomen kappen door de Gemeente van circa 80 bomen op het sportpark.  

Men vreest een grote aanslag op het groen in ’s-Gravenzande en op het plezier wat de wandelaar heeft als hij een rondje ’s-Gravenzandse bosjes doet. Ongetwijfeld zal het weghalen van het groen gevolgen hebben voor het aanzien van die ’s-Gravenzandse bosjes. Blijkbaar is het kappen nodig voor de uitbreiding van de golfclub die meer ruimte nodig heeft.

Navraag heeft uitgewezen dat FC ’s-Gravenzande zich wel kan vinden in het kappen van de bomen, doch ook ervan uitgaat dat daarna een deugdelijke nieuwe aanplant gaat plaatsvinden. Daarvan blijkt echter niets uit de plannen zoals die thans door de Gemeente gemaakt zijn. Mijn fractie vindt dit een onterechte aanslag op het bestaande groen, zeker als er geen vervangend groen voor in de plaats komt.

De ’s-Gravenzandse bosjes worden door vele mensen gebruikt voor ontspanning en daarvoor zijn die bosjes destijds ook bedoeld en de voormalige Gemeente ’s-Gravenzande heeft ook veel geld besteed aan de inrichting van het gehele gebied. Door het kappen van de bomen wordt de structuur van het gebied verstoord. Mijn fractie acht dit volstrekt onaanvaardbaar. Wel bestaat natuurlijk begrip voor de uitbreidingswensen van de Golfclub Westland, maar de vraag is of niet op een betere en andere wijze aan die wensen een vervolg gegeven kan worden.

Vandaar de navolgende vragen:

-          Waarom heeft uw College besloten tot het kappen van circa 80 bomen waardoor de structuur van de ’s-Gravenzandse bosjes aan die zijde volstrekt verstoord wordt?

-          Is er niet een alternatief voor de Golfclub Westland om op een andere wijze uit te breiden zonder dat zoveel bomen verwijderd gaan worden?

-          Heeft de Gemeente een herplantplan gemaakt en wat zijn de kosten daarvan? Zo neen, waarom is dat achterwege gelaten? Het kappen van 80 bomen moet toch ook volgens het College een zodanige indruk zijn op de groenbeleving ter plaatse en dan zou het toch zeer wel in de rede gelegen hebben om een nieuw groenplan te maken om de gevolgen van het kappen zoveel als mogelijk weg te nemen. Waarom is dat niet gebeurd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Finale Lego League op zaterdag 16 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info