Gemeente wil 80 bomen bij sportpark kappen

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/03/2013 11:48 - Gewijzigd op 18/03/2013 11:59

Gemeente wil 80 bomen bij sportpark kappen

's-Gravenzande 18.03.2013 - Bij fractie Westland Verstandig/LEO 2.0 zijn diverse berichten binnengekomen van inwoners van ’s-Gravenzande die zich ernstig ongerust maken over het voorgenomen kappen door de Gemeente van circa 80 bomen op het sportpark.  

Men vreest een grote aanslag op het groen in ’s-Gravenzande en op het plezier wat de wandelaar heeft als hij een rondje ’s-Gravenzandse bosjes doet. Ongetwijfeld zal het weghalen van het groen gevolgen hebben voor het aanzien van die ’s-Gravenzandse bosjes. Blijkbaar is het kappen nodig voor de uitbreiding van de golfclub die meer ruimte nodig heeft.

Navraag heeft uitgewezen dat FC ’s-Gravenzande zich wel kan vinden in het kappen van de bomen, doch ook ervan uitgaat dat daarna een deugdelijke nieuwe aanplant gaat plaatsvinden. Daarvan blijkt echter niets uit de plannen zoals die thans door de Gemeente gemaakt zijn. Mijn fractie vindt dit een onterechte aanslag op het bestaande groen, zeker als er geen vervangend groen voor in de plaats komt.

De ’s-Gravenzandse bosjes worden door vele mensen gebruikt voor ontspanning en daarvoor zijn die bosjes destijds ook bedoeld en de voormalige Gemeente ’s-Gravenzande heeft ook veel geld besteed aan de inrichting van het gehele gebied. Door het kappen van de bomen wordt de structuur van het gebied verstoord. Mijn fractie acht dit volstrekt onaanvaardbaar. Wel bestaat natuurlijk begrip voor de uitbreidingswensen van de Golfclub Westland, maar de vraag is of niet op een betere en andere wijze aan die wensen een vervolg gegeven kan worden.

Vandaar de navolgende vragen:

-          Waarom heeft uw College besloten tot het kappen van circa 80 bomen waardoor de structuur van de ’s-Gravenzandse bosjes aan die zijde volstrekt verstoord wordt?

-          Is er niet een alternatief voor de Golfclub Westland om op een andere wijze uit te breiden zonder dat zoveel bomen verwijderd gaan worden?

-          Heeft de Gemeente een herplantplan gemaakt en wat zijn de kosten daarvan? Zo neen, waarom is dat achterwege gelaten? Het kappen van 80 bomen moet toch ook volgens het College een zodanige indruk zijn op de groenbeleving ter plaatse en dan zou het toch zeer wel in de rede gelegen hebben om een nieuw groenplan te maken om de gevolgen van het kappen zoveel als mogelijk weg te nemen. Waarom is dat niet gebeurd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info