Gemeente zet in op voorkomen gespecialiseerde zorg

Gemeente Westland

Gemeente zet in op voorkomen gespecialiseerde zorg

Westland 08.07.2016 - De Westlandse zorg zal in de toekomst meer gericht zijn op preventie waardoor minder mensen gebruik

hoeven te maken van gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Dat is een van de uitgangspunten uit de nota ‘Kernachtig Sociaal’ die deze week door de Westlandse gemeenteraad is vastgesteld.

De nota beschrijft de ambities en doelen van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van het sociale domein. De inwoners van Westland staan daarbij centraal: zij moeten kunnen blijven meedoen in en bijdrage aan de Westlandse samenleving, passende zorg ontvangen en gezond kunnen opgroeien. Door de financieel gezonde positie van de gemeente, zijn bezuinigingen niet nodig.  

Beleid voor opvang demente bejaarden aangepast

Om de ambities te bereiken, zijn ook veranderingen nodig. Dat doet de gemeente door te innoveren en te optimaliseren, niet door te versoberen. Wethouder De Goeij: “We gaan veel meer inzetten op preventie. Zo zorgen we dat mensen versterkt worden in hun eigen kracht en voorkomen we dat kleine problemen groot worden. En verwachten we een verschuiving van zware zorg naar lichtere zorg.”

Door de decentralisaties in 2015 werden gemeenten voor meer taken verantwoordelijk, zoals jeugdzorg en participatie. Dat geeft gemeente Westland de kans om beleid te maken en uit te voeren dat past bij de Westlandse samenleving. Hechte kernen, zorg dichtbij, sterke verbondenheid: typisch Westlandse kenmerken waaraan het sociale beleid recht wil doen. Daarvoor blijven we slimme samenwerking met partners zoeken en gaan we inwoners nog meer betrekken.

Betaald werk en participeren is een van de hoofdthema’s van het Sociaal beleidskader. De gemeente wil dat wie kan werken, gaat werken. Zaken die dat belemmeren, worden aangepakt. Dat doet de gemeente al, maar kan nog beter. Nog te veel Westlanders kunnen bijvoorbeeld onvoldoende lezen en schrijven. Wethouder Mohamed El Mokaddem: “Goede beheersing van de Nederlandse taal verbetert de uitgangspositie van mensen richting betaald werk. We werken al aan het tegengaan van laaggeletterdheid, maar gaan daar dus nog forser op inzetten met een extra Plan van Aanpak.”

Het kader gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma 2016-2020, waarin inspanningen en innovatieve projecten staan waar Westlanders beter van worden. Actuele ontwikkelingen in de samenleving krijgen daarbij extra aandacht. Zoals het feit dat verzorgingshuizen sluiten, en mensen dus - jong en oud - langer thuis blijven wonen. De gemeente ziet het als taak om dat op een verantwoorde manier te ondersteunen, samen met partners en inwoners zelf.         

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info