Grootschalig onderzoek onder arbeidsmigranten

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/07/2013 07:01 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Grootschalig onderzoek onder arbeidsmigranten

Westland 27.07.2013 - Om inzicht te krijgen in de manier waarop arbeidsmigranten hun plek vinden in de Westlandse samenleving, verstuurt de gemeente Westland de komende week een enquête  

naar ruim 1.600 arbeidsmigranten die langer dan één jaar staan ingeschreven in de gemeente.

“Het onderzoek past in het streven van de gemeente Westland naar een eerlijk woon-en werkklimaat”, aldus wethouder Arne Weverling. “Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de glastuinbouweconomie in Westland. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid deze groep inwoners een goede plek in de Westlandse samenleving te bieden.”

Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken op welke wijze arbeidsmigranten integreren in de samenleving. Waar lopen arbeidsmigranten in de praktijk tegenaan? Hoe lang zijn zij van plan in Westland te blijven? Zijn hun kinderen ook hier of nog in het thuisland? Zijn ze lid van een vereniging of van een kerk?

Respons

Westland is de eerste gemeente die op deze grote schaal een onderzoek onder arbeidsmigranten houdt. De enquête is samengesteld op basis van vragen die onder raadsleden leven en ontwikkeld door een studente Sociologie van de Erasmus Universiteit.

Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, wordt aan uitzendbureaus gevraagd om de enquête onder de aandacht te brengen van hun medewerkers. Ook is er een prijs verbonden aan het invullen: een rondvaart over de Westlandse wateren. In de enquête wordt ook gevraagd of arbeidsmigranten bereid zijn mee te werken aan een persoonlijk diepte-interview.

EU top

Na de zomer worden de resultaten van de enquête gebundeld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wethouder Arne Weverling zal de uitkomsten ook inbrengen in de EU top die Westland samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de gemeenten Den Haag en Rotterdam organiseert op 9 september. Deze top dient ter voorbereiding op het openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren.

PvdA Midden Delfland stelt vervolgvragen m.b.t. Zwetzone Meer info - Kunst- en huisschilder Corstiaan Willem Smith, overhandiging boekje Meer info - Crowdfundingsactie voor Westlands sinterklaasfeest Meer info - MVO-symposium Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2017? Meer info - Voor ieder wat wils in Fort 1881 Meer info - Boekpresentatie “De Woudtse Wielerronde” van Frans van der Meer Meer info - Tomas Ross over het geheim van Ockenburgh Meer info - Lezing over Vlaamse schilderkunst door Hoo Man Chan Meer info - Bach Cantate in Oude Kerk op 29 oktober Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Ledenwerving scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Joop Alleblas presenteert nieuwe dichtbundel Meer info - Eerste veteranencafé in Koningshof op zaterdag 28 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve op 19 november Meer info - Geslaagd Huiskamerfestival in Schipluiden Meer info - Korte muziekcursus in Wateringse Hofboerderij Meer info - Het Sluise Schippertje in Museum Maassluis Meer info - De Hoek in Zicht: De politie in Hoek van Holland van 1914-1940 Meer info - Trick or Treat in de Heenweg! Meer info - Dag van de Koorzanger op 4 november Meer info - Als Service- Hoofdmonteur Watertechniek doorstappen Meer info - Nieuwe cursus Freerunning Meer info - Westlands Open podium op zondag 22 oktober Meer info - Zaterdagkracht productie Meer info - Geen Bach zonder Luther Meer info