Is wonen nog betaalbaar in Westland?

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/04/2013 09:20 - Gewijzigd op 08/04/2013 09:27

Is wonen nog betaalbaar in Westland?

Westland 08.04.2013 - Komende week overlegt de gemeenteraad met de woningcorporaties, Vestia, Arcade en Wonen Wateringen. De verkoop van huurwoningen en het effect van de huurharmonisatie zullen de belangrijkste onderwerpen zijn.  

De grote vraag is natuurlijk: “Zijn er straks nog voldoende sociale huurwoningen in Westland?”

De corporaties liggen de laatste jaren onder vuur. Bekendste is natuurlijk het debacle van Vestia waarbij de directie door het speculeren met derivaten Vestia op de rand van de afgrond bracht. De rijksoverheid en de andere corporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden. Het Rijk stelde daarbij de voorwaarde dat Vestia een groot deel van haar woningbezit zou verkopen. Tegelijk stelde zij dat de andere corporaties grotere financiële reserves aan zouden leggen om vergelijkbare debacles te voorkomen.

Ook het waarborgfonds woningbouw kondigde aan dat zij niet in staat is zich nog langer garant te stellen voor investeringen van woningcorporaties. Corporaties hebben hierdoor minder ruimte om te investeren. De verkoop van een deel van het woningbestand van Vestia aan andere corporaties is hierdoor grotendeels mislukt. Op zich lijkt dit op de eis aan de banken waardoor banken nauwelijks nog leningen en hypotheken verstrekken. Met een vastgoedcrisis tot gevolg. Tijdens deze crisis moet Vestia nu proberen woningen aan particulieren te slijten tegen dumpprijzen.

Maar ook de overige corporaties proberen woningen te verkopen om hun schuldenlast te verminderen en hun eigen vermogen te vergroten. Gelijktijdig wordt de bouw van nieuwe sociale woningen uitgesteld of zelfs helemaal geschrapt. Gevolg is de afname van het totale sociale woningbestand en toename van de wachtlijsten.

Is dit al beangstigend, dan worden de woningcorporaties met nog meer nieuwe regelgeving geconfronteerd. In het onlangs gesloten woonakkoord worden corporaties verplicht een soort woonbelasting te betalen. Dit mogen zij compenseren door huren extra te verhogen, vooral aan mensen met een wat hoger inkomen (de zogenoemde huurharmonisatie voor scheefwoners). De corporaties moeten een deel van de inkomenspolitiek van het Rijk gaan uitvoeren. Hiervoor hebben zij gegevens nodig van de belastingdienst maar die is nog niet in staat om deze gegevens te leveren, naast het voor de hand liggende bezwaar van de privacy van de huurders van de corporaties. Wederom een aanslag op de investeringsruimte van corporaties.

Europa heeft twee jaar geleden een nieuwe inkomenstoets gelanceerd. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is verlaagd tot ongeveer 32.000 euro. Corporaties worden geacht uiteindelijk 80% van hun woningbestand te verhuren aan gezinnen met inkomens onder deze grens. Veel Westlanders verdienen (iets) meer en komen daardoor niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen. Grote groepen bewoners zullen tussen wal en schip vallen omdat er onvoldoende vrije huurwoningen tegen betaalbare prijzen voorhanden zijn. Corporaties moeten hun winstgevende duurdere huurwoningen verkopen en blijven met onrendabele sociale huurwoningen achter. Wederom een aanslag op hun investeringsruimte.

Zoals u ziet: alom zorgen over de sociale woningvoorraad en de betaalbaarheid van de huurwoningen. Progressief Westland wil samen met de corporaties zoeken naar mogelijkheden om het sociale huurbestand op peil te houden. Zo is wethouder El Mokaddem met Arcade op zoek naar ruimte om de nieuwbouw in Ter Heide vlot te trekken en zal samen met de corporaties gekeken worden of zij in het Westland toch niet een deel van het bestand van Vestia kunnen overnemen. U hoort nog van ons.

Stadsgesprek over verbinden, overbruggen en het tegengaan van uitsluiting Meer info - Veilgheidsdag Wateringen Meer info - Ervaar wat Maassluis onze regio kan bieden! Meer info - Uniek concert LEV in de Ark in Maassluis! Meer info - Vrouwen en autisme Meer info - Help mee met M25 Westland op Oogstdankdag! Meer info - Welzijn met Muziek op zoek naar koren en muziekverenigingen Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Forever Young kerkdienst op 1 oktober Meer info - Ockenburgh gaat klassiek Meer info - Column: Planning Meer info - Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info