Is wonen nog betaalbaar in Westland?

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/04/2013 09:20 - Gewijzigd op 08/04/2013 09:27

Is wonen nog betaalbaar in Westland?

Westland 08.04.2013 - Komende week overlegt de gemeenteraad met de woningcorporaties, Vestia, Arcade en Wonen Wateringen. De verkoop van huurwoningen en het effect van de huurharmonisatie zullen de belangrijkste onderwerpen zijn.  

De grote vraag is natuurlijk: “Zijn er straks nog voldoende sociale huurwoningen in Westland?”

De corporaties liggen de laatste jaren onder vuur. Bekendste is natuurlijk het debacle van Vestia waarbij de directie door het speculeren met derivaten Vestia op de rand van de afgrond bracht. De rijksoverheid en de andere corporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden. Het Rijk stelde daarbij de voorwaarde dat Vestia een groot deel van haar woningbezit zou verkopen. Tegelijk stelde zij dat de andere corporaties grotere financiële reserves aan zouden leggen om vergelijkbare debacles te voorkomen.

Ook het waarborgfonds woningbouw kondigde aan dat zij niet in staat is zich nog langer garant te stellen voor investeringen van woningcorporaties. Corporaties hebben hierdoor minder ruimte om te investeren. De verkoop van een deel van het woningbestand van Vestia aan andere corporaties is hierdoor grotendeels mislukt. Op zich lijkt dit op de eis aan de banken waardoor banken nauwelijks nog leningen en hypotheken verstrekken. Met een vastgoedcrisis tot gevolg. Tijdens deze crisis moet Vestia nu proberen woningen aan particulieren te slijten tegen dumpprijzen.

Maar ook de overige corporaties proberen woningen te verkopen om hun schuldenlast te verminderen en hun eigen vermogen te vergroten. Gelijktijdig wordt de bouw van nieuwe sociale woningen uitgesteld of zelfs helemaal geschrapt. Gevolg is de afname van het totale sociale woningbestand en toename van de wachtlijsten.

Is dit al beangstigend, dan worden de woningcorporaties met nog meer nieuwe regelgeving geconfronteerd. In het onlangs gesloten woonakkoord worden corporaties verplicht een soort woonbelasting te betalen. Dit mogen zij compenseren door huren extra te verhogen, vooral aan mensen met een wat hoger inkomen (de zogenoemde huurharmonisatie voor scheefwoners). De corporaties moeten een deel van de inkomenspolitiek van het Rijk gaan uitvoeren. Hiervoor hebben zij gegevens nodig van de belastingdienst maar die is nog niet in staat om deze gegevens te leveren, naast het voor de hand liggende bezwaar van de privacy van de huurders van de corporaties. Wederom een aanslag op de investeringsruimte van corporaties.

Europa heeft twee jaar geleden een nieuwe inkomenstoets gelanceerd. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is verlaagd tot ongeveer 32.000 euro. Corporaties worden geacht uiteindelijk 80% van hun woningbestand te verhuren aan gezinnen met inkomens onder deze grens. Veel Westlanders verdienen (iets) meer en komen daardoor niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen. Grote groepen bewoners zullen tussen wal en schip vallen omdat er onvoldoende vrije huurwoningen tegen betaalbare prijzen voorhanden zijn. Corporaties moeten hun winstgevende duurdere huurwoningen verkopen en blijven met onrendabele sociale huurwoningen achter. Wederom een aanslag op hun investeringsruimte.

Zoals u ziet: alom zorgen over de sociale woningvoorraad en de betaalbaarheid van de huurwoningen. Progressief Westland wil samen met de corporaties zoeken naar mogelijkheden om het sociale huurbestand op peil te houden. Zo is wethouder El Mokaddem met Arcade op zoek naar ruimte om de nieuwbouw in Ter Heide vlot te trekken en zal samen met de corporaties gekeken worden of zij in het Westland toch niet een deel van het bestand van Vestia kunnen overnemen. U hoort nog van ons.

Finale Lego League op zaterdag 16 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info