LPF verbaast over wens openbare toiletten

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/12/2012 05:51 - Gewijzigd op 21/12/2012 05:57

LPF verbaast over wens openbare toiletten

Westland 21.12.2012 - LPF Westland heeft verbaasd gereageerd op de wens van het PGW en SARW voor openbare toiletten en heeft de voorzitters een open brief geschreven. Hier de inhoud.  

T.a.v. de voorzitters van het Platvorm Gehandicapten Westland (PGW) en de Seniorenadviesraad Westland (SARW),

Geachte voorzitters,

Met grote verbazing heeft onze fractie de berichtgeving deze week gelezen met betrekking tot de door jullie geuite wens voor openbare toiletten in het Westland.

Bij de begrotingsraad van november 2008 nam LPF-Westland al het initiatief met een motie in de gemeenteraad om te komen tot zo’n soort voorziening. Mede ingegeven door verzoeken aan ons van minder validen mensen maar ook vanuit de wens die ouderen bij ons hadden geuit. De motie werd destijds unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Omdat het naar onze zin lang duurde voordat er uitvoering werd gegeven aan die motie, heeft ons raadslid Cobie Gardien vorig jaar september schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W en hebben wij in datzelfde jaar nog bij de begrotingsraad wederom met een motie (zie bijlage) aangedrongen om deze voorzieningen vanwege de bekende behoefte te realiseren. Destijds hebben wij ook gepoogd met name bij het Platform Gehandicapten Westland ons daar openlijk bij te steunen in die begrotingsraad.


foto Verhofstede.com

Het enige wat wij daarop terug kregen was dat het PGW het voldoende vond als het gemeentehuis een voorziening zou hebben die ook aan de buitenkant van het pand bereikbaar zou zijn. Wij waren en zijn van mening dat er toen best wat mogelijkheden lagen om ons daarin te steunen en waren teleurgesteld over het karige antwoord en het gebrek aan steun. In de beantwoording van het college (zie bijlage) gaf men aan dat er vanwege de financiële gesteldheid van de gemeente niet te verwachten was dat men daarop zou gaan inzetten en ook het MKB er geen been in zag.

En dan nu deze week jullie bericht en artikel in Het Hele Westland. Natuurlijk is het mooi dat bij beide besturen eindelijk het licht is aangegaan. Maar jullie hadden jullie achterban een dienst kunnen bewijzen door eerder in actie komen. Wij zijn dat inmiddels al, want we hebben ondertussen niet stilgezeten. Vanuit ervaringen die we ingewonnen hebben bij andere gemeenten, zullen we wederom met vragen aan het college komen en voorstellen doen om de gemeente daarin in beweging te krijgen en openbare toiletten, waar onze fractie zich dus al lange tijd voor inzet, gerealiseerd te krijgen in Westland.

Wij vertrouwen erop dat als wij weer met concrete voorstellen komen in de gemeenteraad, jullie daarin openlijk steun geven om daarmee het gewenste resultaat voor de realisatie van openbare toiletten helpen te bewerkstelligen. Een afschrift van deze mail zal tevens naar alle media worden verzonden om op die manier recht te doen aan juiste beeldvorming.

Onze fractie wenst beide organisaties fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2013.

PvdA Midden Delfland stelt vervolgvragen m.b.t. Zwetzone Meer info - Kunst- en huisschilder Corstiaan Willem Smith, overhandiging boekje Meer info - Crowdfundingsactie voor Westlands sinterklaasfeest Meer info - MVO-symposium Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2017? Meer info - Voor ieder wat wils in Fort 1881 Meer info - Boekpresentatie “De Woudtse Wielerronde” van Frans van der Meer Meer info - Tomas Ross over het geheim van Ockenburgh Meer info - Lezing over Vlaamse schilderkunst door Hoo Man Chan Meer info - Bach Cantate in Oude Kerk op 29 oktober Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Ledenwerving scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Joop Alleblas presenteert nieuwe dichtbundel Meer info - Eerste veteranencafé in Koningshof op zaterdag 28 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve op 19 november Meer info - Geslaagd Huiskamerfestival in Schipluiden Meer info - Korte muziekcursus in Wateringse Hofboerderij Meer info - Het Sluise Schippertje in Museum Maassluis Meer info - De Hoek in Zicht: De politie in Hoek van Holland van 1914-1940 Meer info - Trick or Treat in de Heenweg! Meer info - Dag van de Koorzanger op 4 november Meer info - Als Service- Hoofdmonteur Watertechniek doorstappen Meer info - Nieuwe cursus Freerunning Meer info - Westlands Open podium op zondag 22 oktober Meer info - Zaterdagkracht productie Meer info - Geen Bach zonder Luther Meer info