Minder glastuinbouw op gelijkblijvend teeltareaal

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/12/2012 14:09 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Minder glastuinbouw op gelijkblijvend teeltareaal

Westland 28.12.2012 - Het glastuinbouwareaal in Westland is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Westland, met het grootste aaneengesloten glastuinbouwareaal ter wereld, liet een lichte daling zien van 18 hectare op een totaal van 2.450 hectare glas.

Het aantal bedrijven dat actief is in de primaire teelt, laat echter wel forse een daling zien. Ten opzichte van 2004 zijn er 45 % minder glastuinbouwbedrijven.

Schaalvergroting

Alhoewel het teeltareaal sinds 2008 vrij stabiel blijft in Westland, was er de afgelopen jaren sprake van forse schaalvergroting. Net als in de rest van Nederland zijn er de laatste jaren relatief veel ondernemers in Westland die hun bedrijf beëindigen. Van het totale areaal neemt de tomatenteelt de grootste oppervlakte in. Een tomatenbedrijf in Nederland heeft gemiddeld 5,1 hectare. In Westland is dat 7,3 hectare. Het areaal paprika’s neemt jaarlijks licht af. De sierteelt neemt 59 % van het totale areaal voor haar rekening, de glasgroenten 41 %.

 

Sterk cluster

Voor een sterke greenport is een innovatieve en duurzame primaire productie van essentieel belang. Een sterk productieareaal zorgt er mede voor dat Westland een zeer sterke afzet, handel en logistiek kent. En ook de Westlandse toeleveranciers profiteren hiervan. De gemeente richt zich op versterking van het totale cluster: van glastuinbouwbedrijven tot toeleveranciers en logistieke ondernemingen, en van verpakkingsbedrijven en adviesorganisaties tot kennis- en onderzoeksinstituten.

Juist de wisselwerking tussen alle partijen maakt dat het cluster zich steeds verder doorontwikkelt tot een krachtige speler op de nationale en internationale markt en de greenport haar koploperspositie behoudt. De gemeente zet daarom ten behoeve van het totale cluster ook het komende jaar in op een goede bereikbaarheid, het realiseren van een internationaal kennis- en opleidingscentrum binnen de greenport, de Greenport Horti Campus, en het ontwikkelen en bevorderen van duurzaamheid.

Modernisering

Voor een toekomstbestendig productieareaal is een krachtige impuls nodig in Westland om duurzaam te moderniseren. De Westlandse productie moet een hoge toegevoegde waarde per vierkante meter realiseren, om vitaal ondernemerschap in het cluster te blijven garanderen. Gemeente Westland werkt samen met Rijk, Provincie, LTO, WUR en bedrijfsleven om instrumenten te ontwikkelen om de modernisering te bevorderen. In 2013 wordt hier verder op ingezet.

Ter illustratie nog enkele kengetallen over het teeltareaal in Nederland. Cijfers over 2012 zijn voorlopige gegevens CBS.

 

 

Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstconcert De Woerdblok - Naaldwijk Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info - Koffieconcert in de Hofboerderij 17 december Meer info - Informatiebijeenkomst vervanging kademuur De Wip Meer info - Vrachtwagen gekanteld op bouwterrein Meer info - The Vape Store zoekt Full- of part-time E-sigaret specialist (m/v) Meer info - Vooraankondiging: Nieuwjaarsduik Westland op 1 januari 2018! Meer info - Kerstconcert Tiener- en Kinderkoor Eigenwijs in Lambertuskerkje Meer info - Kerstinzamelingsactie in de Heenweg Meer info - Thema-avond zending op 11 december Meer info - Workshop gedichten schrijven in douanehuisje Meer info