Minder glastuinbouw op gelijkblijvend teeltareaal

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/12/2012 14:09 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Minder glastuinbouw op gelijkblijvend teeltareaal

Westland 28.12.2012 - Het glastuinbouwareaal in Westland is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Westland, met het grootste aaneengesloten glastuinbouwareaal ter wereld, liet een lichte daling zien van 18 hectare op een totaal van 2.450 hectare glas.

Het aantal bedrijven dat actief is in de primaire teelt, laat echter wel forse een daling zien. Ten opzichte van 2004 zijn er 45 % minder glastuinbouwbedrijven.

Schaalvergroting

Alhoewel het teeltareaal sinds 2008 vrij stabiel blijft in Westland, was er de afgelopen jaren sprake van forse schaalvergroting. Net als in de rest van Nederland zijn er de laatste jaren relatief veel ondernemers in Westland die hun bedrijf beëindigen. Van het totale areaal neemt de tomatenteelt de grootste oppervlakte in. Een tomatenbedrijf in Nederland heeft gemiddeld 5,1 hectare. In Westland is dat 7,3 hectare. Het areaal paprika’s neemt jaarlijks licht af. De sierteelt neemt 59 % van het totale areaal voor haar rekening, de glasgroenten 41 %.

 

Sterk cluster

Voor een sterke greenport is een innovatieve en duurzame primaire productie van essentieel belang. Een sterk productieareaal zorgt er mede voor dat Westland een zeer sterke afzet, handel en logistiek kent. En ook de Westlandse toeleveranciers profiteren hiervan. De gemeente richt zich op versterking van het totale cluster: van glastuinbouwbedrijven tot toeleveranciers en logistieke ondernemingen, en van verpakkingsbedrijven en adviesorganisaties tot kennis- en onderzoeksinstituten.

Juist de wisselwerking tussen alle partijen maakt dat het cluster zich steeds verder doorontwikkelt tot een krachtige speler op de nationale en internationale markt en de greenport haar koploperspositie behoudt. De gemeente zet daarom ten behoeve van het totale cluster ook het komende jaar in op een goede bereikbaarheid, het realiseren van een internationaal kennis- en opleidingscentrum binnen de greenport, de Greenport Horti Campus, en het ontwikkelen en bevorderen van duurzaamheid.

Modernisering

Voor een toekomstbestendig productieareaal is een krachtige impuls nodig in Westland om duurzaam te moderniseren. De Westlandse productie moet een hoge toegevoegde waarde per vierkante meter realiseren, om vitaal ondernemerschap in het cluster te blijven garanderen. Gemeente Westland werkt samen met Rijk, Provincie, LTO, WUR en bedrijfsleven om instrumenten te ontwikkelen om de modernisering te bevorderen. In 2013 wordt hier verder op ingezet.

Ter illustratie nog enkele kengetallen over het teeltareaal in Nederland. Cijfers over 2012 zijn voorlopige gegevens CBS.

 

 

C&E Draad Bewerking zoek medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info