Onderzoek naar gerechtelijke procedures in de gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/12/2013 17:11 - Gewijzigd op 05/12/2013 17:18

Onderzoek naar gerechtelijke procedures in de gemeente Westland

Westland 05.12.2013 - De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Westland gaat in 2014 onderzoek doen naar...

de doorlopen gerechtelijke procedures in de periode 2006 tot 2012. Heeft de gemeente Westland voldoende kennis en middelen in huis om bij (dreigende) juridische procedures optimaal te kunnen handelen? De RKC wil hier, voor de Westlandse gemeenteraad, inzicht in verkrijgen.

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het feit dat de gemeente recentelijk een aantal maal een in het oog springende procedure heeft “verloren”, met als gevolg financiële en imago schade. De RKC zal zich bij haar onderzoek niet specifiek focussen op verloren zaken, maar wil over een langere periode alle verloren en gewonnen zaken beschouwen om na te gaan of er een structureel probleem binnen de organisatie aan ten grondslag ligt.

Bij het onderzoek wordt zowel gekeken naar procedures die de gemeente opstart als procedures die door derden tegen de gemeente worden aangespannen. Het onderzoek bestaat uit een documentenstudie en interviews met betrokken ambtenaren en zo mogelijk ook met externe partijen. De RKC streeft ernaar om het onderzoeksrapport in het tweede kwartaal van 2014 aan de raad van de gemeente Westland aan te bieden.

Over de RKC
De RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoekt wat er terecht is gekomen van het beleid dat door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is vastgesteld. Er wordt gekeken of de doelen zijn bereikt en of het beschikbaar gestelde geld efficiënt is besteed.
De RKC kijkt bij een onderzoek niet alleen naar het verleden, maar geeft ook adviezen aan de raad en het college over hoe het bestuur beter kan.

De opzet van dit onderzoek is te lezen via de website van de gemeente Westland bij de pagina van de RKC.

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info