Ontwikkelde schimmel nieuw wapen tegen insectenplagen

Rijksoverheid

Ontwikkelde schimmel nieuw wapen tegen insectenplagen

Westlanden 05.10.2016 - Een speciaal micro-organisme is het nieuwe wapen tegen insectenplagen in de glastuinbouw. Nederland heeft de primeur

met de nieuw ontwikkelde ‘Pandora neoaphidis’ schimmel die op een natuurlijke manier de oogst beschermt en onschadelijk is voor mens en milieu. Op woensdag 5 oktober plaatst staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de eerste kweekpot met deze schimmel in de kas van paprikakweker Van der Spek. Hiermee geeft de bewindspersoon de aftrap voor een serie pilots duurzame gewasbescherming.

In de pilot worden sluipwespen losgelaten om de ‘Pandora neoaphidis’ door de kas te verspreiden. Met aan hun pootjes de (voor hen onschadelijke) schimmel vliegen zij gericht naar door luizen geplaagde planten, waar de schimmel de luizenkolonie doodt. De schimmel is een greep uit de innovaties die in deze serie pilots wordt ingezet.

Collegevragen CDA inzake waterzuivering bij glastuinbouw

Staatssecretaris Van Dam: “Landbouw moet natuurlijker, met minder gebruik van gif. Daarom steun ik deze pilots, die helpen om innovatieve groene alternatieven breed inzetbaar te maken. Zo kunnen boeren en tuinders hun oogst op een gezonde en natuurlijke manier beschermen.”

Systeemaanpak

Om de verduurzaming te versnellen introduceerde Van Dam tijdens de Dialoog Duurzame Gewasbescherming eerder dit jaar de zogenoemde ‘systeemaanpak’. Hierbij wordt niet alleen naar gewasbeschermingsmiddelen gekeken, maar naar het totale teeltsysteem in de kas of op het land. De teler probeert allereerst ziekten, plagen en onkruid te voorkomen. Als hij tóch middelen moet inzetten, kiest hij een groen alternatief. Chemische middelen zijn een laatste rdmiddel en worden zo gericht mogelijk toegepast, en niet voor het hele areaal zoals dat nu gebeurt.

Pilots duurzame gewasbescherming

Van Dam heeft de sector opgeroepen gezamenlijk op te trekken om de verduurzaming te versnellen. LTO geeft daar voortvarend gehoor aan door met vooruitstrevende ondernemers een zevental pilots te organiseren. Zo gaat er een pilot van start in de lelieteelt, waar aaltjes worden bestreden door voorafgaand aan de lelies afrikaantjes (Tagetes) te telen, en met een een biologisch wortelversterkend middel de lelies tegen aaltjes te beschermen. Bij de bollen- en de appelteelt wordt geëxperimenteerd met roofmijten om schadelijke mijtensoorten te bestrijden. Ook wordt onderzocht hoe met bodemverbetering en de juiste rassenkeuze het gebruik van gewasbeschermingsmiddelelen kan worden teruggebracht. Het ministerie van Economische Zaken (inclusief de NVWA) werkt samen met LTO Nederland, Ctgb, Agrodis, Artemis en Nefyto aan het verder ontwikkelen van de systeemaanpak en oplossingen voor mogelijke knelpunten uit de pilots.

Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info