Opening Showcase Waterbuffer

Gemeente Westland

Opening Showcase Waterbuffer

's-Gravenzande 28.08.2015 - Al doet het weer de laatste weken anders vermoeden, Nederland kampt met droogte dit jaar. Ook in de toekomst moeten we rekening

houden met nattere winters en drogere zomers. Dat betekent minder zoetwater in de periode dat agrariërs er het meeste behoefte aan hebben. Ondergrondse waterbuffers bieden uitkomst. Diverse nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken worden sinds kort gedemonstreerd in een showcase bij de tomatentelers van Prominent in het Westland.

Opening Showcase Waterbuffer

Kostbare ruimte bovengronds

Zoetwateroverschotten in de winter opslaan en in de zomer aanspreken. Het klinkt eenvoudiger dan het is. Regenwater is ideaal als gietwater vanwege het lage zoutgehalte, maar bovengrondse opslag neemt veel kostbare ruimte in beslag. In het westen wordt daarom als aanvulling vaak brak of zout grondwater via dure omgekeerde osmose van zout ontdaan, waarbij het zoute restwater terug de bodem ingaat. In andere gebieden wordt ook wel zoetwater van elders aangevoerd, wat de druk op beschikbare voorraden vergroot. Toenemende zoetwatertekorten leiden tot productieverliezen voor tuinbouwers, akkerbouwers en fruittelers.

Ondergrondse waterberging

Showcase Waterbuffer is een unieke demonstratie van verschillende technieken voor lokale en regionale ondergrondse waterberging. Een daarvan is een systeem dat overschotten van regenwater opslaat via putten in de watervoerende zandlaag. Zo wordt een zoetwaterbel gecreëerd in zout grondwater. Het opgeslagen water kan naar behoefte worden gebruikt als gietwater. Op deze manier zijn de injectie en onttrekking van zoetwater in balans en ontstaat een robuuste zoetwatervoorziening, zonder de nadelige effecten van een zoute reststroom. Ook worden de kosten van het ontzilten bespaard.  Deze vernieuwende manier van zoetwateropslag kan nationaal en internationaal een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van zoetwatertekorten.

Showcase

Sinds 2012 wordt bij Prominent het opgevangen regenwater van vier tuinders – met in totaal 27 hectare kasdek – ondergronds opgeslagen. Dit proces is nu ingericht als showcase, waarbij alle stappen in het veld worden toegelicht met informatieborden. In een speciale ontvangstruimte komen andere technieken voor waterberging aan bod, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor landbouw en fruitteelt. De showcase is mede mogelijk gemaakt door het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water en de Stichting Waterbuffer

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info