Provincie biedt excuses aan gemeente Westland in asbestkwestie

Provincie Zuid Holland

Provincie biedt excuses aan gemeente Westland in asbestkwestie

Westland 09.01.2016 - Op vrijdag 8 januari 2016 heeft de gemeente Westland de provincie Zuid-Holland een nieuw plan van aanpak aangeboden.

Hierin wordt beschreven hoe de resterende gevallen rondom de asbestproblematiek in de gemeente Westland aangepakt worden. Dit plan van aanpak is door de eerstverantwoordelijk portefeuillehouder positief ontvangen. Op dinsdag 12 januari 2016 wordt de reactie van de provincie in een vergadering van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

De afgelopen periode was voor Gedeputeerde Staten niet duidelijk in hoeverre de gemeentelijke aanpak en bijbehorende acties er toe leiden dat de resterende verontreiniging in beeld is en gesaneerd wordt. Om die reden is er de afgelopen dagen intensief contact geweest tussen de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland. Doel daarvan was om te komen tot een intensivering van de huidige aanpak van de asbestproblematiek in de gemeente Westland.

Particulieren mogen onder voorwaarden asbest ruimen

Brede verantwoordelijkheid
Het door het college van de gemeente Westland vastgestelde plan van aanpak wordt vergezeld van onder andere een advies van de GGD waarin zij aangeeft dat het gezondheidsrisico momenteel verwaarloosbaar klein is. Bovendien wordt gemeld dat men voornemens is om op zeer korte termijn een inventariserend onderzoek af te ronden. Op basis daarvan bepaalt de gemeente Westland of verdere maatregelen nodig zijn.

De portefeuillehouder constateert dat de gemeente breed verantwoordelijkheid neemt en daar ook concrete invulling aan geeft. Daarmee zet de gemeente op dit moment de goede stappen richting het daadwerkelijk oplossen van deze problematiek. Uiteraard blijft de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid de voortgang nauwlettend monitoren. Deze lijn zal de portefeuillehouder in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 12 januari 2016 inbrengen.

Juridisch advies
De provincie betreurt dat door haar toedoen een vertrouwelijk juridisch concept advies vroegtijdig openbaar is geworden. Het betrof slechts een onderliggend juridisch concept advies dat onderdeel uitmaakt van de bredere afweging die Gedeputeerde Staten op 12 januari 2016 zullen maken. Gedeputeerde Staten zullen hiervoor hun excuses aanbieden aan het college van de gemeente Westland.

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info