Samen werken aan schone sloten

Hoogheemraadschap Delfland

Samen werken aan schone sloten

Westlanden 24.02.2014 - Het water in sloten en vaarten moet schoner. Dat geldt voor Europa, voor heel Nederland, en ook voor dit deel van Zuid-Holland.

In de afgelopen jaren is hier al heel wat gedaan om tot schoner water te komen. Maar er is meer nodig. Daarom wordt op 27 februari 2014 het ‘afsprakenkader regionale samenwerking op weg naar emissieloze kas 2027' ondertekend.

In dit afsprakenkader spreken de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas en Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland af dat zij samenwerken bij het realiseren van een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden. Daarmee wordt niet alleen het water in de omgeving schoner (en dus prettiger om op of aan te vertoeven), maar wordt gelijk een bijdrage geleverd aan de doelen die gelden vanuit de Europese regelgeving (KaderRichtlijn Water ofwel KRW).

Belang

Iedereen heeft belang bij schoon water. De burger, omdat het bijdraagt aan een prettiger leefomgeving, de overheden omdat zij aan de lat staan voor het behalen van de gestelde doelen, maar ook de ondernemers in de glastuinbouw. Dat het in het belang van deze sector zelf is om lozingen van verontreinigende stoffen naar sloten en vaarten terug te dringen blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen: die kun je of verbieden of je kunt er met het terugdringen van de lozingen voor zorgen dat tuinders een werkbaar pakket aan middelen behouden.

Ambities en doelen

De ambities op weg naar schoner water liggen hoog. Vanuit de KRW moet er worden gestreefd naar een goede waterkwaliteit: een (nagenoege) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen naar water draagt daar fors aan bij.

Deze doelen zijn landelijke bepaald, maar regionale afspraken zijn nodig om het landelijke doel in 2027 te halen. Dat komt doordat unieke kenmerken van de regio (mede) de oplossingsrichtingen bepalen. Een kenmerk voor dit gebied is bijvoorbeeld dat, mede dankzij de inzet van gemeenten en tuinders, (vrijwel) alle glastuinbouw is aangesloten op de riolering.

Het doel van het afsprakenkader is dan ook: het op een zo efficiënt mogelijke manier regionaal samenwerken van waterschappen, gemeenten en glastuinbouw om in 2027 vanuit de glastuinbouw (vrijwel) niets meer te lozen in sloten en vaarten.

Waarom nu?

Overheden en glastuinbouw werken al langer samen aan schoon water. Zo hebben gemeenten in de meeste buitengebieden riolering aangelegd of de riolering aangepast, zodat vervuilende lozingen niet meer in de sloten terecht kwamen, maar bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar ze gezuiverd kunnen worden. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij ook het terugdringen van overige vervuilende lozingen in de sloot van belang is. Met het afsprakenkader wordt hieraan bijgedragen. Door ook op dit vlak samen te werken, activiteiten op elkaar af te stemmen, gelijk op te trekken en van elkaar te leren, werken we effectief en efficiënt aan gezamenlijke ambitieuze doelstellingen!

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info