Schadefonds Geweldsmisdrijven keert € 16,5 miljoen uit

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/03/2016 13:29 - Gewijzigd op 15/03/2016 14:49

Schadefonds Geweldsmisdrijven keert € 16,5 miljoen uit

Westlanden 15.03.2016 - In 2015 hebben bijna 700 slachtoffers meer de weg naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven gevonden dan in het jaar ervoor.

Bijna 7.500 slachtoffers en nabestaanden hebben een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ingediend. In totaal keerde het Schadefonds 16,5 miljoen euro uit, het hoogste bedrag in het 40 jarig bestaan van de organisatie. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Het gaat om slachtoffers van bijvoorbeeld een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf zijn ook slachtoffer. Met de financiële tegemoetkoming erkent het Schadefonds – namens de samenleving - het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Gemiddeld ontving een slachtoffer 3.272 euro.

De toename van het aantal aanvragen is het direct resultaat van de inspanningen van het Schadefonds in 2015 om de bekendheid van de organisatie te vergroten, zegt Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarnaast heeft het Schadefonds, om het aantal kansrijke aanvragen te verhogen, flink geïnvesteerd in de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland door daar zogenoemde Schadefondsspecialisten op te leiden. Bij organisaties op het terrein van jeugdige slachtoffers en huiselijk geweld is nog een wereld te winnen. Als zij kunnen doorverwijzen, kunnen zij daarmee slachtoffers mogelijk weer op weg helpen. In 2016 richt het Schadefonds zich speciaal op deze doelgroep.

Tijdelijke regelingen
Het Schadefonds voert - naast de Wet schadefonds geweldsmisdrijven - tijdelijk andere regelingen uit voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eén daarvan is de Subsidieregeling preventie overvallen. Het aantal aanvragen voor deze regeling laat een dalende trend zien. Afgelopen jaar zijn er 334 aanvragen gedaan voor een subsidie om preventieve maatregelen te nemen om herhaling van een overval te voorkomen. In totaal is er 2,3 ton uitgekeerd aan slachtoffers van bedrijfs- en woningovervallen.

In de tweede plaats gaat het om de twee Tijdelijke regelingen financiële tegemoetkoming slachtoffers seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Het Schadefonds kreeg in 2015 165 aanvragen van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. De financiële vergoeding heelt niet alle wonden, maar is in veel gevallen een genoegdoening en geeft erkenning aan de slachtoffers. Voor de Tijdelijke regeling heeft het Schadefonds ruim 1,3 miljoen euro uitgekeerd. Daarnaast heeft het Schadefonds bijna 1,7 miljoen euro toegekend, op basis van de regeling Statuut. De zorginstelling waar het misbruik heeft plaatsgevonden betaalt dan direct aan het slachtoffer. De twee regelingen zijn verlengd. Slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen of pleegzorg in de periode 1945-2012 kunnen nog een aanvraag indienen tot en met 27 februari 2017.

Digitaal klantportaal
Het Schadefonds werkt doorlopend aan het verbeteren van haar dienstverlening. In 2015 is het interne werkproces gedigitaliseerd. ‘Papieren’ aanvraagformulieren worden omgezet naar een digitaal dossier. Dit was de eerste stap in het digitaliseren van het aanvraagproces. De Groot: “De volgende stap is een digitaal klantportaal, waarmee slachtoffers hun aanvraag online via DigiD naar het Schadefonds kunnen sturen. Dit kan de doorlooptijd van een aanvraag in veel gevallen verkorten omdat de aanvraag direct, zo goed als compleet en leesbaar bij ons binnenkomt.” Naar verwachting gaat het digitaal klantportaal medio 2016 live.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info