Schietvereniging OKK en het parkeerbeleid

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/05/2013 11:29 - Gewijzigd op 06/06/2013 13:42

Schietvereniging OKK en het parkeerbeleid

Wateringen 06.06.2013 - De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W in een op 7 mei 2013 ontvangen brief vragen gesteld inzake de parkeergelegenheid bij OKK Schietvereniging, TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust en de toegankelijkheid van het clubgebouw van TTV Salamanders en OKK Schietvereniging.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College bekend met de parkeerproblemen van de hiervoor genoemde drie verenigingen OKK Schietvereniging, TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust?

Antwoord 1

Ja, het college is op de hoogte van meldingen over parkeerproblemen ter hoogte van de verenigingen aan de Veenbes.

Vraag 2

Waarom is tot nog toe geen actie ondernomen om gezien de ter plaatse aanwezige ruimte alsnog te voorzien in de nodige parkeerplaatsen?

Antwoord 2

Tot nog toe is het college van mening geweest dat er voldoende parkeercapaciteit op acceptabele loopafstand is. Zo kan er bijvoorbeeld ook langs het Gagelland geparkeerd worden en op het parkeerterreintje aan het Gagelland. Het parkeerterrein bij de verenigingen is dusdanig ingedeeld dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wel wordt de belijning op de parkeerplaats op korte termijn weer vernieuwd via het reguliere belijningsonderhoud.

Vraag 3

Zijn de hiervoor genoemde opties reële opties naar het oordeel van uw College om tot uitbreiding van de parkeerplaatsen te komen?

Antwoord 3

De gemeente heeft een zeer terughoudend beleid in het opofferen van groen ten bate van de almaar toenemende vraag naar parkeerruimte. De overige opties komen in de hierna volgende antwoorden aan de orde.

Vraag 4

Is in de afspraken die tussen de Gemeente en Place 4 Kidz zijn gemaakt ruimte voor een avondgebruik van de parkeerplaatsen?

Antwoord 4

In de huurovereenkomst met Place 4 Kidz is vastgelegd dat het parkeerterrein, dat buiten openingstijden is afgesloten met een hek, enkel door personeel en bezoekers van Place 4 Kidz wordt gebruikt. Place 4 Kidz is echter bereid gevonden om het parkeerterrein voor de verenigingen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat medewerkers van het clubgebouw zelf het hek openen en weer afsluiten ’s avonds.

Vraag 5

Waarom wordt de grondhoop ter plaatse gehandhaafd? Dit schijnt al heel veel jaren de situatie te zijn, terwijl de plaats waar de grond ligt zeer goed gebruikt kan worden voor parkeerplaatsen? Is uw College bereid om een inrichtingsplan ter plaatse te maken zodat de betreffende verenigingen over voldoende parkeergelegenheid kunnen beschikken?

Antwoord 5

Op de plaats waar de grondhoop zich bevindt kan slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn aan het afvoeren van de grond en het inrichten tot parkeerplaats aanzienlijke kosten verbonden. Al met al een grote investering voor een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Vraag 6

Is uw College bereid om te onderzoeken of een betere toegang tot het complex van OKK Schietvereniging en TTV Salamanders kan worden verkregen?

Antwoord 6

Dit is reeds onderzocht, maar gebleken is dat het te overbruggen hoogteverschil tussen de trap en de brug te groot is, waardoor de aanleg van een hellingbaan niet tot de mogelijkheden behoort.

Vraag 7

Is uw College bereid om de glascontainer te verplaatsen, zodat in ieder geval de plaats waar de container nu staat voor parkeren kan worden gebruikt?

Antwoord 7

Ja, de glascontainer zal worden verplaatst.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Banenevent bij Nature\'s Pride Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info - Bedrijfsleider Garage (fulltime) Meer info - Facilitair Medewerker Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime). Meer info - Monteur bedrijfswagens Meer info