Subsidies voor sporthallen moet anders

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/04/2013 10:50 - Gewijzigd op 25/04/2013 16:42

Subsidies voor sporthallen moet anders

Westland 25.04.2013 - Uit gesprekken met sportverenigingen is gebleken dat in 2010 na 7 jaar overleg het Platform Sporthallen Westland gekomen is tot een berekeningsmodule om tot een eerlijke verdeling....  

van gemeentelijke financiële (subsidie)bijdragen aan de 9 bestaande sporthallen in Westland te komen. Dit zijn volgens de destijds door het Platform opgestelde en bijgevoegde lijst “Subsidie-harmonisatie Sporthallen Westland”: Velo, Westlandhal, Verburch, De Pijl, Quintus, Maasdijk, Sosefhal, Wielepet en Vreeloohal. Mijn fractie heeft begrepen dat destijds vergaande overeenstemming bestond tussen de sporthallen.

Alleen De Pijl heeft zich op het laatste moment teruggetrokken en de Westlandhal heeft niet meegedaan evenals De Wielepet. In 2011 is door de Gemeente toegezegd dat zij de regie zou gaan overnemen. We zijn nu weer twee jaar verder. De grote verschillen in gemeentelijke (subsidie)bijdragen, die variëren van € 0,-- tot ca. € 260.000,-- (2010), zijn een doorn in het oog van een aantal door verenigingen beheerde sporthallen.

Destijds bestond het harmonisatievoorstel zoals dat door het Platform was uitgewerkt uit een vast bedrag voor elke sporthal en daarnaast een vergoeding gerelateerd aan de oppervlakte van de sporthal. De verschillen zouden dan teruggebracht worden tot bandbreedte van € 64.000,-- voor de kleinste hal tot € 127.000,-- voor de grootste.

De harmonisatie zou geleidelijk –bijvoorbeeld in 5-7 jaren- ingevoerd kunnen worden zodat de sporthallen die een hoge (subsidie)bijdrage van de Gemeente ontvangen, zich zouden kunnen omvormen tot verenigingshallen waarbij met vrijwilligers wordt gewerkt en voorts zouden de sponsorinkomsten omhoog gebracht kunnen worden. Het lijkt de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 goed om deze harmonisatie weer nieuw leven in te blazen en dat te doen in goed overleg met het Platform en daarbij te streven dat voor het tweede jubileum van de Gemeente Westland de harmonisatie eindelijk een feit is.

Een andere bedreiging voor de bestaande sporthallen is het wegvallen van de onderwijsinkomsten doordat het onderwijs zelf sportvoorzieningen gaat realiseren. De Gemeente zal in goed overleg met het onderwijs moeten regelen dat de bestaande sporthallen gebruikt blijven worden.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Wat heeft de Gemeente sinds 2011 gedaan om het harmonisatievoorstel van het Platform Westlandse Sporthallen verder te brengen? Wat is er sindsdien gebeurd? Indien er niets is gebeurd, waarom niet?

-          Worden de sporthallen en de harmonisatie meegenomen in het komende accommodatiebeleid? Zo nee, waarom niet?

-          Lijkt het uw College ook niet zinvol en nuttig om op de weg door te gaan zoals die destijds door het Platform is aangegeven en alsnog tot een gelijke verdeling van de gemeentelijke bijdrage te komen aan alle sporthallen in Westland met een goede overgangsperiode en –regeling?

-          Is uw College bereid om in overleg met “het onderwijs” afspraken te maken dat de bestaande contracten met de sporthallen door het onderwijs worden voortgezet en dat ook niet nog een keer het onderwijs zelf allerlei sportvoorzieningen gaat realiseren? Welke concrete stappen zijn van uw College op dat punt te verwachten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info - Koffieconcert in de Hofboerderij 17 december Meer info - Vrachtwagen gekanteld op bouwterrein Meer info - The Vape Store zoekt Full- of part-time E-sigaret specialist (m/v) Meer info - Vooraankondiging: Nieuwjaarsduik Westland op 1 januari 2018! Meer info - Kerstconcert Tiener- en Kinderkoor Eigenwijs in Lambertuskerkje Meer info - Kerstinzamelingsactie in de Heenweg Meer info - Workshop gedichten schrijven in douanehuisje Meer info