Valse concurrentie door uitzendbureaus zorgelijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/01/2013 06:27 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:14

Valse concurrentie door uitzendbureaus zorgelijk

Westland 12.01.2013 - De Westlandse wethouder Weverling doet een beroep op minister Asscher om schijnconstructies van uitzendbureaus aan banden te leggen.  

De gemeente Westland maakt zich zorgen over schijnconstructies die door sommige, met arbeidsmigranten werkende, uitzendbureaus worden gehanteerd. Door deze constructies ontstaat oneerlijke concurrentie en verslechtert de positie van de arbeidsmigrant. Dat past niet bij het streven naar een eerlijk woon-en werkklimaat dat de gemeente voorstaat.

Wethouder Arne Weverling, coördinerend wethouder arbeidsmigranten in Westland, legt dit signaal tijdens het bestuurlijk overleg op 16 januari neer bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Het gaat hier om een landelijk probleem waarbij we de landelijke overheid nodig hebben om een oplossing te vinden. De constructie kan misschien rechtmatig zijn, maar is absoluut niet wenselijk. Daarom verzoek ik minister Asscher hierover in overleg te treden met zijn Poolse ambtsgenoot en in Europees verband te pleiten voor aanpassing van de Europese detacheringsrichtlijn.’

De schijnconstructies houden in dat arbeidsmigranten worden verloond via in het buitenland gevestigde uitzendbureaus of aannemingsbedrijven. Het wettelijk minimumloon van het desbetreffende land wordt berekend en aangevuld met onbelaste vergoedingen (onkostenvergoeding), waardoor er minder belastingen en sociale lasten worden afgedragen. Op deze manier kunnen de buitenlandse uitzendbureaus de arbeidsmigranten voor een lagere prijs laten werken. Bij terugkomst in Polen wordt er door de Poolse belastingdienst wel een naheffing gedaan.

De constructie lijkt te passen binnen de Detacheringsrichtlijn van de Europese Unie, maar heeft een ongewenste uitwerking. De uitzenders die hier gebruik van maken veroorzaken ongelijkwaardigheid in de uitzendbranche en op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast verslechtert het de arbeidsvoorwaarden van de arbeidsmigrant en loopt de Nederlandse staat inkomsten mis. Wethouder Weverling: ’Deze negatieve effecten kunnen nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Daarom is het belangrijk dat we hier kritisch naar kijken.’

Ook de gemeenteraad van Westland is van mening dat Westland, samen met haar glastuinbouwondernemers en uitzendbureaus, een voorbeeldfunctie heeft waar het de huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten betreft.

Daarom wordt tijdens de komende raadsvergadering van 22 januari een door LPF Westland geïnitieerde motie ingediend, waarin een strenge aanpak van de schijnconstructie wordt bepleit. Tijdens diezelfde raadsvergadering wordt gesproken over de Visie op arbeidsmigranten: Werk, Wonen en Leven.

Help mee met M25 Westland op Oogstdankdag! Meer info - Welzijn met Muziek op zoek naar koren en muziekverenigingen Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Forever Young kerkdienst op 1 oktober Meer info - Ockenburgh gaat klassiek Meer info - Column: Planning Meer info - Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info