Valse concurrentie door uitzendbureaus zorgelijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/01/2013 06:27 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:14

Valse concurrentie door uitzendbureaus zorgelijk

Westland 12.01.2013 - De Westlandse wethouder Weverling doet een beroep op minister Asscher om schijnconstructies van uitzendbureaus aan banden te leggen.  

De gemeente Westland maakt zich zorgen over schijnconstructies die door sommige, met arbeidsmigranten werkende, uitzendbureaus worden gehanteerd. Door deze constructies ontstaat oneerlijke concurrentie en verslechtert de positie van de arbeidsmigrant. Dat past niet bij het streven naar een eerlijk woon-en werkklimaat dat de gemeente voorstaat.

Wethouder Arne Weverling, coördinerend wethouder arbeidsmigranten in Westland, legt dit signaal tijdens het bestuurlijk overleg op 16 januari neer bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Het gaat hier om een landelijk probleem waarbij we de landelijke overheid nodig hebben om een oplossing te vinden. De constructie kan misschien rechtmatig zijn, maar is absoluut niet wenselijk. Daarom verzoek ik minister Asscher hierover in overleg te treden met zijn Poolse ambtsgenoot en in Europees verband te pleiten voor aanpassing van de Europese detacheringsrichtlijn.’

De schijnconstructies houden in dat arbeidsmigranten worden verloond via in het buitenland gevestigde uitzendbureaus of aannemingsbedrijven. Het wettelijk minimumloon van het desbetreffende land wordt berekend en aangevuld met onbelaste vergoedingen (onkostenvergoeding), waardoor er minder belastingen en sociale lasten worden afgedragen. Op deze manier kunnen de buitenlandse uitzendbureaus de arbeidsmigranten voor een lagere prijs laten werken. Bij terugkomst in Polen wordt er door de Poolse belastingdienst wel een naheffing gedaan.

De constructie lijkt te passen binnen de Detacheringsrichtlijn van de Europese Unie, maar heeft een ongewenste uitwerking. De uitzenders die hier gebruik van maken veroorzaken ongelijkwaardigheid in de uitzendbranche en op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast verslechtert het de arbeidsvoorwaarden van de arbeidsmigrant en loopt de Nederlandse staat inkomsten mis. Wethouder Weverling: ’Deze negatieve effecten kunnen nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Daarom is het belangrijk dat we hier kritisch naar kijken.’

Ook de gemeenteraad van Westland is van mening dat Westland, samen met haar glastuinbouwondernemers en uitzendbureaus, een voorbeeldfunctie heeft waar het de huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten betreft.

Daarom wordt tijdens de komende raadsvergadering van 22 januari een door LPF Westland geïnitieerde motie ingediend, waarin een strenge aanpak van de schijnconstructie wordt bepleit. Tijdens diezelfde raadsvergadering wordt gesproken over de Visie op arbeidsmigranten: Werk, Wonen en Leven.

World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info