Minder drank en drugsgebruik Hoekse jongeren

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/03/2013 14:59 - Gewijzigd op 20/08/2013 06:33

Minder drank en drugsgebruik Hoekse jongeren

Hoek van Holland 12.03.2013 - De gezamenlijke alcohol- en drugsaanpak van de deelgemeente Hoek van Holland, GGD Rotterdam-Rijnmond, politie, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties heeft haar vruchten afgeworpen.  

Dit blijkt uit de uitkomsten van de CtC-enquête, die eind 2012 is gehouden onder de Hoekse jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Zo is, vergeleken met de uitkomsten van de CtC-enquête uit 2008, het alcoholgebruik onder de Hoekse jongeren met 23% afgenomen (van 54,4% naar 31,5%). Ook wat betreft het rookgedrag (van 19,6% naar 15,7%) en het gebruik van softdrugs (van 5,7% naar 2,9%) is een aanzienlijke daling waar te nemen. In totaal 199 Hoekse jongeren (een respons van 31%) hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Voorzitter en verantwoordelijk portefeuillehouder van de deelgemeente, Hestia Reukema (VVD), is erg blij dat de brede inzet van de afgelopen jaren niet voor niets is geweest en tot positieve resultaten heeft geleid. “Samen met vertegenwoordigers vanuit de (deel)gemeente, onderwijs, welzijn, zorg en sport hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de alcohol- en drugsproblematiek onder Hoekse jongeren terug te dringen. En naar nu blijkt met positief resultaat.

Daarnaast blijkt uit de CtC-enquête, dat ook op het gebied van geweld- en jeugddelinquentie, schoolverzuim en aan seksualiteit gerelateerd probleemgedrag flinke verbeteringen waarneembaar zijn. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat bijvoorbeeld punt van aandacht is, is de toename van het aantal depressieve gevoelens onder jongeren. Wij zetten als deelgemeente dit beleid samen met onze partners voort. Een leefbare woonomgeving en kansen voor de Hoekse jongeren kunnen we alleen bereiken, als we er samen voor gaan”, aldus Hestia Reukema.

Alcohol- en drugsaanpak

Uit de CtC-enquête 2008 bleek dat Hoekse jongeren steeds vroeger en meer (overmatig) gebruiken. Dit (overmatige) gebruik heeft niet alleen invloed op de jongeren zelf, maar heeft ook invloed op het hele gezin, de woonomgeving en het woongenot van Hoekse inwoners. De deelgemeente heeft daarom samen met de GGD Rotterdam, politie, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties een ´Plan van aanpak alcohol en drugs´ opgesteld.

De aanpak richt zich op drie pijlers, te weten: preventie / voorlichting, handhaving en hulpverlening. Ondanks dat er al aanzienlijke verbeteringen zijn gerealiseerd, krijgt de alcohol- en drugsaanpak ook de komende jaren een vervolg. Roken, alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren blijft de nodige aandacht vragen (te veel, te vaak en te vroeg gebruik). De benadering van ouders / verzorgers speelt daarin een belangrijke rol.

Communities that Care

‘Communities that Care’ (CtC) is een Amerikaanse methode om op de langere termijn probleemgedrag van jongeren te voorkomen of te verminderen. Het uitgangspunt van de methodiek is dat risicofactoren de kans op het ontwikkelen van probleemgedrag vergroten. Beschermende factoren hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Door in te zetten op de afname van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren nemen probleemgedragingen op termijn af.

Nadere informatie

Het volledige CtC-rapport van de deelgemeente Hoek van Holland is na te lezen op de website van de deelgemeente www.rotterdam.nl/hoekvanholland. Meer informatie over de CtC-methode is te vinden op de website http://www.ctc-holland.nl/.

Autisme in Relatie Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Interessante exposities tijdens de komende feestdagen Meer info - Kerstconcert muziekvereniging Fusica op 22 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info