Column: Nieuwe start?

Hans van den Berg

Column: Nieuwe start?

's-Gravenzande 22.10.2017 - Het ziet ernaar uit dat deze week de nieuwe regering aantreedt. De formatie heeft lang geduurd, maar men durft nu toch op grond

van een gedegen regeerakkoord van start te gaan.


Foto Tweede Kamer

Rutte III met vier coalitiepartners en een meerderheid van slechts een zetel in de Kamer! In de media is het druk speculeren wie de posten van de respectievelijke ministers en staatssecretarissen gaan invullen. Degenen die deze taak op zich nemen gaan geen makkelijke tijd tegemoet; ook al is men enthousiast over een economie die aantrekt en een werkeloosheid die inkrimpt, zijn er ook grote zorgen over de zorg, het onderwijs en hoe het verder moet met Europa, enzovoort. En daarnaast is er de chaotische wereld waarin heel veel mis is. Persoonlijk ben ik heel blij dat ook christenen mee gaan regeren. Een gebedsverhoring voor velen, denk ik. Met noemt deze samenstelling al: het kabinet met de Bijbel. Prachtig toch, een prima investering!

Bij iemand op kantoor las ik een spreuk, die daar aan de muur hangt: ‘Aan het verleden kan je niets veranderen, je toekomst begint nu.’ Daar is geen speld tussen te krijgen. De toekomst begint nu! Voor deze regering, voor jou en mij. De vakanties zijn voorbij, de zomer is aan zijn eind gekomen, het werk wacht, de studie, de toekomst!  En hoe ga je die invullen? Op dezelfde manier, investeren,  sparen voor later, zorgen voor jezelf? Maar ook investeren ten behoeve van je gezondheid, je uiterlijk, je vakantie, ja, wat niet al, het is een noodzaak, van levensbelang, of niet soms?

En we blijven aan de gang, want door de fouten die we maken, moeten we steeds weer herinvesteren! We stoppen álles in dit leven, maar wat investeren we, wat treffen wij voor voorzieningen voor de eeuwigheid? Jezus, de Zoon van God, geef je vandaag, te midden van alle andere berichten, een geweldig investeringsadvies! Hij zegt in alle ernst: “Maakt u beursen die niet oud worden, een schat die nooit opraakt, in de hemel.” [Luc.12:33] Investeren dus, in hemelse schatten! Hoe dat moet? Dat vertel ik je graag, aan de hand van de Bijbel, Gods betrouwbare Woord voor de wereld!

De God die ook jou geschapen heeft zegt daar, in dat Boek: “Wend u tot Mij en laat u verlossen, ganse aarde, want Ik ben God, en anders niemand.”[Jes.45:22] God roept hier dus iedereen op aarde op, om zich te laten verlossen! Naast deze raad zorgde Hij ook voor een Heilsplan, zeg maar een verloskundig plan, met een met name genoemde Verlosser, en een Handleiding daarbij: het Evangelie! God werkte dat plan uit, in samenwerking met zijn Zoon Jezus, Die naar deze wereld kwam als de Verloskundige bij uitstek! Jezus kwam, en leed, en stierf, en stond weer op uit het graf! Werkelijk, er is geen God als Hij!

Dus dát is het; als je je wilt wenden tot God, om je te laten verlossen, dan wijst God, de Vader, naar Jezus, zijn Zoon. ‘Bij Hem moet je zijn, Hij wil ook jouw Verlosser zijn!’ En als je tot die keuze komt, en Jezus de leiding van je leven in handen geeft, dán kan het investeren in hemelse schatten beginnen!

Denk niet dat er geen Verlosser nodig is, in deze wereld, zij snakt naar verlossing! 2000 jaar geleden sprak Paulus er al over “dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.”[Rom.8:22] En je weet net zo goed als ik, als er gebaard moet worden dan is er een verloskundige nodig! In natuurlijke zin, maar ook geestelijk!

Talrijk zijn de mensen die daar naar op zoek zijn, naar een ‘heiland’, een ‘verlosser’. Talrijk zijn ook de teleurstellingen die mensen ervaren hebben, omdat ze, zo bleek achteraf, de verkeerde keuze hadden gemaakt. Het bleek weer ‘gebakken lucht’ te zijn!

Weet je, God wil zó graag dat je deel krijgt aan de verlossing, die Zijn Zoon bewerkte, want Hij weet ook maar al te goed wat het inhoudt als je er géén deel aan krijgt! En de tijd dringt!

Daarom laat Hij ook dingen gebeuren of laat Hij dingen toe, zoals je om je heen ziet in deze wereld. Hij wil dat mensen opschrikken, wakker worden, hun hart niet op aardse schatten zetten, maar behouden worden, voorde eeuwigheid! Want God wil niet dat er iemand verloren gaat, ook jij niet! Daarom ook vandaag opnieuw een oproep van Hemzelf om te luisteren!

Hóór je wat God voor raad geeft? Wend je tot Mij, en laat je verlossen! Hóór je wat Jezus adviseert? Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info