Column; Zéker!

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/09/2015 07:01 - Gewijzigd op 14/09/2015 07:29

Column; Zéker!

's-Gravenzande 14.09.2015 - Wat is er nog zeker in deze wereld? De mensheid snakt er naar, maar waar is het nog te vinden?

Het enorme Europese vluchtelingenprobleem brengt veel verdeeldheid onder de bevolking en onzekerheid bij de overheden. Wat zijn de echte vluchtelingen en wie zijn de gelukzoekers? En hoeveel  IS-strijders bevinden zich onder hen? Wat staat er te gebeuren op deze chaotische aarde.

Zeven jaar geleden begon de economische crisis waar we vandaag de dag nog last van hebben. Is dit de volgende 'vluchtelingencirsis', of komt er een volgend wereldwijd  financieel debacle? Als je het wereldnieuws volgt dan kun je dagelijks constateren dat er een puinhoop aan het ontstaan is, die alleen maar toeneemt. Economisch staan veel landen er slecht voor, ook al lijkt het aan de buitenkant best nog wel mee te vallen.

Financieel beleid van gemeente Westland onder de loep

Amerika gaat gebukt onder een enorme staatsschuld, China, dat het zo geweldig deed, kampt met tegenwind en drukt een negatief stempel op de beursen, wereldwijd. De risicovolle  handel in derivaten heeft wereldwijd de ongekende omvang aangenomen van 550 triljard dollar; in het besef dat 1 triljard al een 1 is met 21 nullen, doet het me huiveren bij de gedachte dat dit kaartenhuis instort! Belust op geld en bezit doen banken, instellingen en mensen onverantwoorde risico's nemen! (foto Binnenbuitenpost.nl)

Hoe anders is het geworden dan in de 19de eeuw, toen de Boerenleenbank werd opgericht. Pater van der Elsen, mede-oprichter van de hedendaagse Rabobank verwoordde de doelstelling als volgt: ' Den woeker weren, den landman in zijn nood bijstaan, maar ook spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid bevorderen.' Wat is  er nog van overgebleven van deze manier van bankieren?

Toen Jezus op aarde was en het volk van Israël onderwees zei Hij het al: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." [Mat. 6:24] De mammon is hier de personificatie van de geldzucht, die niet kan samengaan met God dienen. Dat het derhalve [weer] fout zal gaan binnen afzienbare tijd, dan kun je zeker van zijn!

Daarnaast het Midden-Oosten dat kapot is van de burgeroorlogen, en waar miljoenen mensen van wegvluchten. Het dreigende atoomakkoord dat werd afgesloten met Iran, dat er op uit is haar macht uit te breiden in de regio, en diverse extreme terroristische organisaties sponsort en bewapent, Israël wil vernietigen en Amerika de 'grote Satan' noemt!

Ik ben niet somber maar schets slechts de situatie op dit moment! Als je het nog van deze wereld verwacht, van het menselijk kunnen, en dat het nog wel beter zal worden, dat lig je voor een koud gaatje! Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was sprak Hij over Zijn terugkomst en voorzegde allerlei dingen die nu plaatsvinden! Alles wijst er op dat dát moment dichtbij is gekomen, dat is zéker! Jezus kwam om álles te volbrengen wat Zijn Vader Hem had opgedragen, tot aan het kruis toe! Het is  beslist geen 'middeleeuwse inlegkunde' zoals onlangs een vooraanstaand iemand schreef in een kerkblad! In feite is zo'n omschrijving een belediging voor Gods Woord!

Onbegrijpelijk voor ons dat God de Vader dat alles liet gebeuren, uit liefde voor ons! Wat een genade als je dat mag geloven en daaruit mag leven! Dát geeft zékerheid voor elk moment, wat er ook gebeurt! WaaromJezus? Omdat je zéker kunt zijn van het verlossingswerk dat Hij volbracht, ook voor jou! God gaf ons Zijn Boek dat ons de Waarheid openbaart, onverkort en  onveranderlijk! Houdt daar aan vast, dan kun je verzekerd zijn van Zijn liefde en genade, van nu aan tot in eeuwigheid!

Als je daaraan twijfelt dan wil ik je bemoedigen met het bijzondere verhaal van Zacheus; je kunt je eenzaam en verlaten voelen in deze woelige wereld, waar 60.000.000 mensen op de vlucht zijn en iets beters zoeken, veiligheid en geborgenheid! Zekerheid! In die massa's mensen op deze aarde kun je je een onbeduidend stipje voelen, maar tóch mag je er zeker van zijn dat God jou op het oog heeft! Eeuwen geleden was daar Zacheus; een klein mannetje die verloren ging in de menigte die zich om Jezus verzameld had. Hij zag niets en dacht: ik klim in een boom. Tussen het gebladerte kon hij alles goed zien, zonder gezien te worden! Ja, dat had hij gedacht! Toen Jezus onder zijn boom door liep stopte Hij, draaideZich om, keek omhoog en zei: "Zacheus, kom naar beneden, want Ik kom vandaag in jouw huis." [Luc. 19:5]

Toen en nu, God ziet ons, waar we ook gaan, ook al voelen we ons slechts als een stipje op deze aarde. Dat kan beangstigend aanvoelen, maar ook bevrijdend, en zekerheid geven! Die dag wilde Jezus in het huis van Zacheus zijn, en met hem gaan tafelen! Vandaag heeft Hij jou op het oog, ook al wil je niet gezien worden! Kom gerust te voorschijn, Hij heeft het béste met je voor! Wanhoop niet; jouw situatie, het wereldgebeuren, álles heeft Hij onder controle, dáár kun je zéker van zijn!

Na Zijn dood aan het kruis en na Zijn opstanding uit de dood manifesteerde Hij zich als de Levensvorst en Overwinnaar, en Hij zei: " Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." [Mat.28:18] Hoe ik dat kan schrijven in deze vol moeite en zorgen en ellende vervulde wereld? Omdat God het zegt! Alles wat hij voorzegd heeft, élke profetie is werkelijkheid geworden, of wordt binnenkort werkelijheid!

Jezus komt spoedig terug om Zijn volgelingen op te nemen en daarna het Vrederijk te vestigen! Dáár kun je Z E K E R  van zijn! Wil je er deel aan hebben? Kom tot bekering en geloof Zijn onfeilbaar Woord! Kom uit je boom en geef Hem toegang tot je huis, je hart, en beantwoordt Zijn grote liefde voor jou! Daar zul je nooit spijt van krijgen, zeker weten!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info