Column; Zwaartekracht!

Hans van den Berg

Column; Zwaartekracht!

's-Gravenzande 29.02.2016 - Zoals je weet hebben wetenschappers ontdekt wat Albert Einstein honderd jaar geleden al voorspelde:

zwaartekrachtgolven bestaan! Geweldig, nietwaar? Na jaren onderzoek heeft een groep van duizend geleerden uit zestien landen het nu vastgesteld: ze zijn er écht, 'rimpelingen in de ruimtetijd,' en ze zijn ontstaan door een botsing van twee zwarte gaten op een afstand van 1,3 miljard lichtjaar van de aarde, dat is 1.300.000.000 x 9.460.730.472.580.800 meter, of, afgerond: 1,3 miljard x 9460 biljoen meter! Oké, ik heb het niet nagemeten, maar dáár moet het dus gebeurd zijn.

 

'Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor de sterrenkunde', zo oreerde men enthousiast! Zij zijn er heel blij mee want ze kunnen deze zwaartekrachtgolven gebruiken om meer te leren van het heelal.  Dankzij deze golven kunnen ze nu ook achterhalen wat er kort na het ontstaan van het heelal allemaal gebeurde! Nu, dat is toch geweldig, of niet dan? Maar of het zal lukken? Men gaat er nog steeds vanuit dat alles ontstaan is door de oerknal, bijna 14 miljard jaar geleden! Dat is zólang geleden en daarom zijn de zwaartekrachtgolven heel erg zwak in het huidige heelal, en ze zullen dus niet snel opgepikt worden, zo stelt men. (fotodailygalaxy.com)

Ik sta versteld; ja, niet alleen vanwege de eigenwijsheid van mensen die totaal zinloos maar doorgaan met het  navorsen over het ontstaan van het leven, terwijl  God, de Schepper van dat alles het allemaal zo duidelijk heeft laten opschrijven in Zijn Woord, de Bijbel! Veel meer versteld sta ik over de grootheid en de grootsheid van het heelal, de enorme onvoorstelbare afstanden en de precisie waarmee de Schepper dat álles geplaatst heeft, en laat functioneren!

Sterrenkijken in het Westland op 27 en 28 maart

Ik zeg het koning David na, die zijn verbazing uitte in Psalm 19 die spreekt over de Schepping die Gods eer vertelt! " De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. " [Ps. 19:1-5] De hemel, het heelal, het is een stille proclamatie die élke dag en élke nacht weer klinkt, en Gods grootheid en almacht verkondigt!

Maar wij geloven het niet, eigenwijs als we zijn! Gods boodschappen en aanwijzingen slaan we in de wind en doen of we gek zijn! Mensen blijven zoeken en speuren naar leven op Mars of ergens anders in het heelal. O, vond men toch eindelijk maar eens het ultieme bewijs van het ontstaan van het leven! In plaats van Gods scheppende almacht te erkennen blijft men zoeken en miljarden investeren om er toch maar achter te komen wat er precies gebeurde bij die oerknal, en daarna.

En nu heeft men dan de zwaartekrachtgolven waargenomen, en de wetenschap beschouwt dit nu al als een van de hoogtepunten van 2016! Wat is de zin er van? Om meer te leren van het heelal? En wat is dan de zin dáárvan? Om de Schepper alle eer te geven voor wat Hij deed en wat Hij doet? Nee, het is tot eigen eer, Men wil alles beheersen, weten, doen, zijn als God, zoals de eerste mensen dat ook al wilden!

Maar hoe fout dat ging zien wij nog dagelijks om ons heen! God zegt:

 "Ik ben de HEERE- dat is Mijn naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden." [Jes. 42:8]

"Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht." [Jes.40:28]

Maar toch probeert men altijd weer om Hem te doorgronden; in Psalm 2 wordt de vraag gesteld: "Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Zwaartekrachtgolven ontdekken, er járen met z'n allen aan bezig zijn, is het niet zonder inhoud?

Als men, als wij gaan luisteren en handelen naar Zijn Woord dan zal Hij ons bekend maken wat van nut is, voor onszelf en voor deze wereld! Alles wat voorzegd werd in de Bijbel, vele eeuwen geleden,

Het is alles uitgekomen of het gaat nog gebeuren, niets uitgezonderd! "De voorgaande dingen- zie ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen. [Jes. 42:9]  Wat de zwaartekracht betreft: deze ruimte is te beperkt om daar meer uitleg over te geven, maar het is een groot en bijzonder fenomeen in het enorm grote heelal! In ons wereldje zorgt zwaartekracht ervoor dat alles naar de aarde valt, maar ook dat de maan keurig in zijn baan om de aarde blijft!

Ook wij mensen zijn nóg onderhevig aan die zwaartekracht; fascinerend vind ik het te bedenken dat dát eens voor mensen niet meer zal gelden! Als volgelingen van Jezus zullen wij straks een verheerlijkt lichaam hebben, net als Hij had, na Zijn opstanding uit het graf! Hij verplaatste Zich daarna onbeperkt; muren en deuren waren geen belemmering meer, en uiteindelijk steeg Hij op en ging naar de hemel!

Ga je achter een rollator, slijt je je dagen in een rolstoel, kom je het huis niet meer uit? Dan is er een geweldig vooruitzicht voor jou, wanneer de Here Jezus Christus je Heiland en Verlosser is! Je zult zijn als Hij, straks, wanneer Hij Zijn Gemeente komt ophalen, en zij, net als hen die in Hém ontslapen zijn, een verheerlijkt lichaam zullen krijgen! Laat het je vertroosten wat Jezus Zélf belooft:  " Ik zal jullie vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan Mijn verheerlijkt lichaam."

 

[Fil. 3:21] "En dan zullen wij altijd bij de Here zijn." [ Thes. 4:17]  Zonder enige hinder van zwaartekracht, of wat dan ook!  Halleluja! Heb jij ook dat vooruitzicht? Het is mogelijk, voor ieder die gelooft!

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info