Macht……[slot]

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/04/2013 06:41 - Gewijzigd op 14/04/2013 05:45

Macht……[slot]

's-Gravenzande 13.04.2013 - Elke week gebeurt er wel weer wat waarop dit onderwerp van toepassing is. In de voorbije dagen was het vooral de dreigende taal van Noord Korea dat de aandacht vroeg.

Het was gericht aan het buurland Zuid Korea en de VS; kern- en/of andere raketten staan opgesteld, en het onvriendelijke gebral maakt wel duidelijk dat het menens is! Deskundigen verwachten dat het bij dit machtsvertoon zal blijven, maar in een dergelijke situatie is er maar een ‘vonkje’ nodig, of de bom barst! Bij dit uitdagende provoceren kan ook de beoogde tegenstander een steekje laten vallen, en is een escalatie niet ondenkbaar. (foto cnn.com)

Maar ook in ons land gaat het er heftig naar toe; elke dag horen we van cyberaanvallen op computers, servers websites e.d., waardoor het virtuele betalingsverkeer ernstig wordt ontregeld. Mensen kunnen geen geld opnemen bij de pinautomaat, of niet meer betalen via het internet; men raadde zelfs al aan om maar voor wat ‘kasgeld’ te zorgen, voor als het weer fout gaat! Het toont maar weer eens aan hoe kwetsbaar we zijn, als criminele stoorzenders hun machten bundelen en er op los gaan.

Trouwens, de macht van het kwaad openbaart zich op allerlei terrein; 50 miljoen kilo koeienvlees moet achterhaald en uit de markt genomen worden, voor zover het nog niet opgegeten is, omdat het vermengd zou zijn met ongecontroleerd paardenvlees, aldus de NVWA. Het werd afgenomen door meer dan 600 Europese bedrijven, dus dit zoveelste voedselschandaal heeft een internationale allure!

Er zou nog zoveel meer geschreven kunnen worden over kwade machten die op deze aarde schijnbaar regeren. Die elkáár bestoken, zoals op een vreselijke manier duidelijk wordt in Syrië, en waar uiteindelijk de weerloze burgers het slachtoffer van zijn, óók wat de uitkomst betreft, want áls het bewind van Asad een einde vindt, wat zal er dan voor in de plaats komen? Als we kijken naar Egypte, hoe het hen na de ‘lente’ verging, dan hoeven we daar zeker niet enthousiast over te worden. Al met al een trieste toestand in de wereld , als je het eerlijk en serieus bekijkt.

Goddank is er méér te melden, dat er een Macht is, een Krachtbron, Die geen uiterlijk vertoon nodig heeft maar er ‘gewoon’ is, net zo als elektriciteit! Geestelijke, dus onzichtbare macht! Toen Jezus op aarde was toonde Hij het al aan de mensen; Hij voedde op een bepaald moment duizenden volksgenoten met een paar broden en visjes. Daarvóór liet God Zijn ‘stille kracht’ al zien in gebeurtenissen met en rondom Zijn volk, Israël.

De stad Jericho werd door Israël ‘veroverd’, alleen maar door er omheen te lopen, er kwam geen wapen aan te pas! 6 dagen lang, één keer per dag, liep men op bevel van hun God om de stad heen, en op de 7de dag zeven keer, waarna de muren instortten. [Jozua 5] In diezelfde Bijbel lezen we van Gideon en zijn leger van 32000 man. In Gods opdracht stuurde hij er 31700 naar huis en met de resterende 300 versloeg hij een groot leger, “talrijk als de sprinkhanen”!  [Rich.7] Talrijk zijn voorbeelden die ik nog zou kunnen noemen, van vroeger en van nu. “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here der Heerscharen.” [Zach.4:6]

 

Dát is het geheim! God is de Almachtige, Hij heeft niet ‘veel’ nodig, geen uiterlijk machtsvertoon, Hem is alle Macht! Die God trok met David mee toen hij op Goliath afstapte, de aanvoerder van de Filistijnen, waar heel het leger van Israël de zenuwen van had. Maar David ging, een jongen van zestien, met een slinger en een paar steentjes. Hij werd gedreven door de Geest van God en hij geloofde in de macht van die God; één steentje uit z’n slinger was voldoende om die grote tegenstander te vellen.

Hij streed voor hem, Zijn hulp was simpel maar doeltreffend! [1 Sam.17] Die God is onveranderd nog altijd Dezelfde! Diezelfde God liet Zich aan een kruis slaan, voor u en jou en mij; het leek op een ‘einde verhaal’. Jezus hing daar als een ‘loser’, en de duivel en zijn demonen juichten. Maar te vroeg! Hij stond op uit het graf, na drie dagen! Hij trok de stekker van de macht van de dood er uit, de dood werd krachteloos! Terecht kon Jezus daarna zeggen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.”[Mat.28:18] En tegen ieder die in Hem en Zijn volbrachte werk persoonlijk en oprecht gelooft zegt en belooft Hij: “Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is.” [Joh.11:24] 

Geloof je dat? Dan kan je niets gebeuren, wat er ook gebeurt! Hij Die alle macht heeft, Hij is de Baas, en Hij zal het tij op deze wereld keren, op Zijn tijd en precies op het juiste moment. “Wees dan waakzaam”, zegt Jezus, “want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.”[Mat.24:42] Zolang het nog duurt wil Jezus ook in u en jou Zijn opstandingskracht zichtbaar laten worden. Ben je er klaar voor? 

H. van den Berg, tel.06-15062838/e.mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Politiek debat bij Middin Trefpunt op 19 maart Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Cursus Teleflora voor starters Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Rennen voor een medaille en een ijsje! Meer info - Harp, viool, cello en piano in OCK Classique vrijdag 23 maart! Meer info - Boekenweek thema Natuur Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info - Cursus voor geïnteresseerden waterschapsbestuur Delfland Meer info