Van Goede Vrijdag tot Pasen

Hans van den Berg

Van Goede Vrijdag tot Pasen

's-Gravenzande 22.03.2016 - Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout. O, liefde, godd'lijk, onbegrensd,

't was al voor mijn behoud.

 

Zie hoe de Man van smarten leed,

eenswillend toch met God.

Met welk een eindeloos geduld

verdroeg Hij smaad en spot.

 Column; Duisternis........!

Ja, ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

 

Maar toen verwon Hij dood en graf,

genade , wondergroot!

O, liefde, teer en onbegrensd,

ja ,sterker dan de dood!

 

Ja, ik geloof, ja, ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

Het refrein van dit oude lied zingt al weken door me heen; de inhoud van het lied is overweldigend en het Evangelie in zijn totaliteit! Misschien ken je het wel en geeft dit aanleiding om het met hart en stem uit te jubelen, in deze 'stille week'! Het is dan ook echt een jubellied, het zingt gewéldig! In feite heb ik je deze week niets anders te vertellen dan over de inhoud van dit lied: "Jezus Christus, en Die gekruisigd."  Wat de apostel Paulus ook al schreef aan de mensen van zijn tijd,[ 1 Cor. 2:2.] Én dat Hij na drie dagen is op gestaan uit Zijn graf! Jezus leeft voor eeuwig, Hij overwon de macht van de Dood!

Jezus is de enige Mens Die er Zelf voor koos om naar deze aarde te komen. En het énige doel van Zijn komst was om voor jou en mij Zijn leven te geven als een losgeld! Hij had met dat Offer de hele mensheid o p het oog, niemand uitgezonderd! Of wij ons nu schuldig voelen of niet, wij zijn het wél, niemand uitgezonderd! Wij hebben bewust of onbewust in gedachten, door woorden en daden Gods geboden overtreden. Jezus zei: "Iedereen die zonde doet, is een slaaf van de zonde." [Joh.8:34] Vandaar dat losgeld; slaven werden vroeger soms ook losgekocht door mensen!

In de Hof van Eden begon de ellende door de ongehoorzaamheid van de mens, in de Hof van Gethsémane begon de verlossing door Gods Zoon, Die Mens werd!

Jezus ging vrijwillig naar het kruis en liet Zich, tussen twee misdadigers in, aan spijkers ophangen. Dat middelste kruis was feitelijk bestemd voor Barabbas, [=zoon des vaders] een beruchte gevangene. Barabbas beeldde daar de zondige mensheid uit, en Jezus nam die plaats in! Wil je dat Hij ook jouw Plaatsvervanger is of wordt? Kniel dan neer bij dat 'smadelijke kruis' en erken dat je niet buiten Hem kunt, vanwege jouw zonden en tekortkomingen! Mocht je van mening zijn dat het met jou wel meevalt, bedenk dan wel dat alleen ongeloof al de grootste zonde is!

Eeuwen geleden gebeurde er al iets met het volk Israel dar verwees naar dat kostbare kruis; ze waren nog maar net door God op een wonderbare manier uit Egypte bevrijd en gingen op weg naar het land dat God voor hen had bestemd. Ze trokken door de woestijn en hadden op een gegeven moment geen water meer. Toen kwamen ze bij Mara, maar het water daar was bitter, en ze klaagden er over bij Mozes, hun leider. Maar God wees hen een stuk hout aan dat Mozes in het water wierp, en het werd zoet!

De dwaasheid van het kruis is de hoogste Wijsheid; het verandert levens, het maakt bitterheid zoet, "het maakt het dorre land tot waterbronnen," [Jes.41:18] het wil ook jouw levensreis door de 'woestijn' van deze duistere wereld dragelijk maken, en je een heerlijk Uitzicht op de eeuwigheid verschaffen!

De opgestane Heer heeft alles volbracht om zo ook jouw eeuwige opstanding veilig te stellen! Het wordt tijd dat je tot een levend geloof komt, en het Kruis niet meer negeert! Je kúnt er niet omheen!

Tenminste, wanneer je jouw plek in de eeuwige heerlijkheid bij God zéker wil stellen! Het wordt tijd dat ook jij gaat zingen tot eer en glorie voor Jezus, Die het zo waard is! Want ik geloof: dat Jezus voor JOU stierf, en dat Hij aan het smaad'lijk kruis JOUW eeuwig heil verwierf! Absoluut, Jezus koos ook voor jou! Hij wacht nu tot jij heel bewust voor Hém kiest!

Glorie voor JEZUS, de opgestane Heer, Hij die was en is en spoedig komt! Ja, Maranatha, Koning Jezus, kom spoedig om de regering over deze wereld ter hand te nemen, vanuit Jeruzalem!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info