Extra betaalbare woningen voor gezinnen in Midden-Delfland

Gemeente Midden Delfland

Extra betaalbare woningen voor gezinnen in Midden-Delfland

Midden Delfland 07.06.2016 - Het college wil komende jaren extra betaalbare woningen voor gezinnen in de drie dorpen realiseren. Door de vergrijzing dreigt

de vitaliteit van de dorpen achteruit te gaan. Ook is door de komst van statushouders de druk op de sociale woningvoorraad behoorlijk toegenomen. Om verdringing van de eigen woningzoekenden te voorkomen stelt het college voor om op een drietal locaties woningen om te zetten naar het betaalbare segment en daar zo snel mogelijk uitvoering aan te geven. Dat voornemen staat in het nieuwe woningbouwprogramma 2016-2021.

Van woonagenda naar woningbouwprogramma

De gemeenteraad heeft in april 2016 de woonagenda vastgesteld. Voor elk dorp is de actuele woningbehoefte bepaald. In Den Hoorn ligt de nadruk op sociale eengezinswoningen voor startende gezinnen. Maasland en Schipluiden dreigen te vergrijzen, woningen voor gezinnen moeten de vitaliteit van de dorpen behouden. Ook moeten nieuwe woningen voor doorstromende senioren ruimte bieden voor jonge woningzoekenden. Nu vertaalt het college de woonagenda naar een woningbouwprogramma. In dit programma is voor alle geplande nieuwbouwlocaties aangegeven in hoeverre deze aansluiten op de woonwensen vanuit de dorpen. Daaruit volgen conclusies welke bouwplannen moeten worden bijgesteld.

Drie locaties

In het raadsvoorstel adviseert het college de raad om drie gemeentelijke locaties verder te onderzoeken. Dat zijn de Kreekzone in Den Hoorn, Keenenburg V (tweede fase) in Schipluiden en drie onverkochte kavels in Bouwmare te Maasland. Op deze locaties kunnen de plannen op korte termijn worden aangepast, waardoor de uitvoering niet lang op zich hoeft te laten wachten. Het college wil hiervoor nog dit jaar de voorstellen aan de raad presenteren.

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info