Meer betaalbare woningen in Westland

Gemeente Westland

Meer betaalbare woningen in Westland

Westland 27.01.2016 - De gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari 2016 unaniem de woonvisie “Wonen naar Westlandse woningbehoefte” vastgesteld.

Met de woonvisie wil het college meer betaalbare woningen realiseren in de aankomende 15 jaar.

Prognoses laten zien dat Westland een groeiende gemeente is. Om daar op in te kunnen spelen worden er de aankomende 15 jaar 7.500 woningen bijgebouwd. In de woonvisie staat dat35% van de nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn. Dat betekent dat er meer sociale koopwoningen tot € 188.000, vrije sector huurwoningen (huur vanaf € 710 tot ca. € 850) en “bereikbare” koopwoningen tussen € 188.000 en € 218.500 komen. Daarnaast wil het college dat er minimaal 100 sociale huurwoningen per jaar worden gebouwd.

Versoepeling regels welstandsvrij bouwen

“Het gaat om meer passende en betaalbare woningen, doorstroming en een goede ruimtelijke verdeling in de kernen. We willen dat het woningaanbod aansluit op de behoefte van Westlanders,” aldus wethouder Weverling (volkshuisvesting). “Belangrijk is ook de kwaliteit van de bestaande en nieuwe woningvoorraad als het gaat om levensloopgeschiktheid en duurzaamheid. Dit komt ook terug in de woonvisie.”

Woonvisie

De basis voor het woonbeleid van de gemeente Westland tot 2030 is de woonvisie. Deze biedt het kader voor besluiten over woningbouwbouwprogramma’s en wordt gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en afspraken met projectontwikkelaars. Jaarlijks wordt gekeken of het woningbouwprogramma nog voldoet aan de huidige eisen en prognoses. Indien nodig wordt deze aangepast. Bij de totstandkoming van de woonvisie zijn onder andere woningcorporaties, huurdersverenigingen, Platform Gehandicapten Westland, Seniorenadviesraad, bewonersorganisaties, projectontwikkelaars en de raadswerkgroep huisvesting betrokken. 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info