Nieuwe recreatieplannen voor Monster (1)

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2015 09:19 - Gewijzigd op 16/10/2015 14:00

Nieuwe recreatieplannen voor Monster (1)

Monster 14.02.2015 - Sinds camping Molenslag haar deuren moest sluiten aan de Molenweg in 2013 is het een stuk rustiger geworden in het dorp, maar een aantal tuinders

gelegen aan de Westerduinlaan hebben nieuwe recreatieplannen bedacht. Pasmaat Advies uit Oss werd hiervoor ingeschakeld en die heeft namens diverse eigenaren in februari een visie bij de gemeente ingediend.

'Bedoeling is het bestemmingsplan te herzien voor het kassencomplex, gelegen aan de Westerduinlaan te Monster, zoals aangegeven in afbeelding 1 als “Fase 1”,

 

ten einde recreatiemogelijk te maken in de zin van luxe, duurzame recreatiewoningen, landschappelijk ingepast met daarbij behorende voorzieningen zoals ondergeschikte horeca, speelveldjes, paden en parkeren met een versterking van het water zodat een beperkt haventje te realiseren is.

Fase 2 betreft het gebied dat niet in eigendom is verzoekers maar waarvan de verwachting is dat ook dit gebied nader zou kunnen worden ontwikkeld voor recreatie in de zin van recreatiewoningen.

Afbeelding 2 Diverse voorbeelden van recreatiewoningen qua uiterlijk en materiaalkeuze

De diverse eigenaren van het plangebied hebben gezamenlijk besloten om aan Pasmaat advies de opdracht te geven te onderzoeken en daarna te verzoeken aan de gemeente om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het kassengebied is sterk verouderd, bevat nog asbesthoudende materialen en conflicteert steeds meer met de woningbouw achter en naast het kassengebied. Transportroutes lopen nu door de woonwijken en investeerders zijn steeds minder bereid om kapitaal te verschaffen aan de verschillende tuinders. Er dient sterk in het gebied te worden geïnvesteerd om het voor de komende toekomst levensvatbaar te houden en gezien alle ontwikkelingen rondom het gebied is het veel verstandiger om te kiezen voor een invulling met een andere functie; een functie die meer in overeenstemming is met het duingebied, de recreatiemogelijkheden en het woongebied.

Pasmaat advies heeft een aantal inrichtingschetsen gemaakt die waarde geven aan het unieke gebied en waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van de huidige infrastructuur en stenen bebouwing, waarbij recreatiewoningen zijn geprojecteerd in een groene omgeving, waarbij ook de recreatiewoningen, gemaakt van natuurlijke materialen en in een natuurlijke vormgeving, worden opgericht. Het naast het plangebied gelegen water wordt hierbij ook betrokken, in die zin dat het water enigszins wordt doorgetrokken naar het plangebied en een afwatering wordt gemaakt, zodat enkele recreatiewoningen vanaf hun woning naar het open water kunnen varen. Dit is water waarvan slechts gebruik kan worden gemaakt. Deze boot mag niet in het water blijven liggen, dus het is alleen geschikt voor rubberboten, kano’s en dergelijke. Aan de zijde van het plangebied dat aan het water aansluit wordt een gedeelte van deze kavel uitgegraven en kunnen enkele steigers worden gemaakt voor het aanleggen en verhuren van ligplaatsen.

Voor de duurdere woningen kan worden gekozen van een mix van hout en groen, eventueel afgedekt met riet. Ook kleinere woningen kunnen met riet worden afgedekt of anderszins in natuurlijke materialen worden opgericht:

Wat betreft de indeling heeft Pasmaat advies, in overleg met de eigenaren een inrichtingsschets gemaakt, waarbij is gekozen voor huurchalets, geschakeld, goedkopere koop/huur chalets die wel vrijstaand of geschakeld zijn en duurdere vrijstaande ruime kavels. Dit betreft een globale schets, wat een idee geeft wat eventueel mogelijk is.

In het plan is gekozen voor vrijstaande ruime kavels met zowel goedkopere chalets en huurchalets en verder ruime kavels op de rest van het park in het middeldure en dure segment. Van belang is dat er een grote differentiatie is in chalets van huur en koop, goedkoop, duurder en duur. Het park dient wel een kwalitatieve uitstraling te krijgen als geheel.

Op zich heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente besloten dat zij in beginsel kunnen instemmen met een dergelijke ontwikkeling, maar dat hiervoor eerst een gebiedsvisie moet worden ontwikkeld. Daarvoor zijn nu echter geen financiele middelen beschikbaar. Voorts dient te worden onderzocht in hoeverre fase 2 ook haalbaar is en hoe de ontsluiting kan worden geregeld, zonder de woonwijk hiervoor te belasten.

Verzoekers begrijpen dat de financiele situatie van de gemeente noopt tot terughoudendheid in het verstrekken van opdracht voor het opstellen van een gebiedsvisie. Zij willen echter aanbieden dat deze gebiedsvisie door hen wordt opgesteld, in samenwerking met de ambtelijke diensten van de gemeente. Verzoekers hebben contact met diverse sterke financiers die willen helpen om dit project te ontwikkelen.

Pasmaat advies kan hierbij ondersteuning bieden en projectleiders en projectmedewerkers hiervoor beschikbaar stellen. Een voorstel hierbij is om het plangebied voor zowel fase 1 als fase 2 te bestemmen in een nieuw bestemmingsplan, waarbij fase 1 een directe bestemming tot recreatie met recreatiewoningen (en voorzieningen) wordt bestemd en op het gedeelte van het plangebied, aangeduid als fase 2 een wijzigingsbevoegdheid wordt gegeven, zodat in een later stadium door Burgemeester en wethouders kan worden beslist of dit gebied wordt gewijzigd tot recreatiegebied,'aldus de woorvoerder van Pasmaat Advies.

De gemeente Westland laat in een reactie over de huidige stand van zaken weten; 'Op dit moment kunnen we nog geen concrete informatie geven. De verschillende mogelijkheden worden nog onderzocht. Het is dus nog te vroeg om hier concreet op in te gaan.'

Zodra meer informatie hierover bekend is en ook over de bouw van de strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde komt er een vervolgartikel.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info