Provincie wil alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Provincie Zuid Holland

Provincie wil alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Westlanden 10.11.2017 - Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is.

Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit.

De wijziging betekent dat nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen herzien zouden moeten worden. Ook op het gebied van elektriciteit vraagt dit wat; gebouwen zouden ook op dat gebied volledig zelfvoorzienend moeten zijn. In geval van woningen willen GS dat alle woningen in de regio, ook de bestaande voorraad, in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Daarbij zal per locatie de beste oplossingen moeten worden gekozen. Dit kan op meerdere manieren zoals een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. De provincie zal hierover in gesprek gaan met gemeenten.

Bouwen binnen steden

Kwaliteit van wonen heeft bijzondere aandacht in de geactualiseerde Visie ruimte en mobiliteit. Daarbij gaat het vooral over de juiste woning op de juiste plek. Verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer zijn daarbij voor de provincie belangrijke methoden. De provincie Zuid-Holland noemt dat slim ruimtegebruik: beter benutten van bestaande ruimte. Daarmee wordt tegelijk de bestaande bebouwde omgeving verbeterd. Daarnaast stimuleert de provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Provinciale ladder verdwijnt

Andere wijziging is dat de provincie voortaan de rijksladder met regels voor zorgvuldig ruimtegebruik gebruikt en de eigen provinciale ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ schrapt. De provinciale ladder wordt sinds 2014 naast de Rijksbrede ladder gehanteerd. Hierin werden onderdelen uit de Rijksladder toegespitst voor de Zuid-Hollandse situatie. Na aanpassing van de Rijksladder in juli 2017, waarbij de ladder is vereenvoudigd, vindt de provincie dat geen ‘Zuid-Hollandse variant’ meer nodig is. De Rijksladder biedt voldoende kader. De provincie heeft alsnog de mogelijkheid in te grijpen of om extra uitleg te vragen bij voorgestelde plannen. Het loslaten van de provinciale ladder biedt meer duidelijkheid voor gemeenten; zij hoeven nog slechts met één ladder rekening te houden.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info