Provincie wil alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Provincie Zuid Holland

Provincie wil alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Westlanden 10.11.2017 - Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is.

Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit.

De wijziging betekent dat nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen herzien zouden moeten worden. Ook op het gebied van elektriciteit vraagt dit wat; gebouwen zouden ook op dat gebied volledig zelfvoorzienend moeten zijn. In geval van woningen willen GS dat alle woningen in de regio, ook de bestaande voorraad, in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Daarbij zal per locatie de beste oplossingen moeten worden gekozen. Dit kan op meerdere manieren zoals een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. De provincie zal hierover in gesprek gaan met gemeenten.

Bouwen binnen steden

Kwaliteit van wonen heeft bijzondere aandacht in de geactualiseerde Visie ruimte en mobiliteit. Daarbij gaat het vooral over de juiste woning op de juiste plek. Verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer zijn daarbij voor de provincie belangrijke methoden. De provincie Zuid-Holland noemt dat slim ruimtegebruik: beter benutten van bestaande ruimte. Daarmee wordt tegelijk de bestaande bebouwde omgeving verbeterd. Daarnaast stimuleert de provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Provinciale ladder verdwijnt

Andere wijziging is dat de provincie voortaan de rijksladder met regels voor zorgvuldig ruimtegebruik gebruikt en de eigen provinciale ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ schrapt. De provinciale ladder wordt sinds 2014 naast de Rijksbrede ladder gehanteerd. Hierin werden onderdelen uit de Rijksladder toegespitst voor de Zuid-Hollandse situatie. Na aanpassing van de Rijksladder in juli 2017, waarbij de ladder is vereenvoudigd, vindt de provincie dat geen ‘Zuid-Hollandse variant’ meer nodig is. De Rijksladder biedt voldoende kader. De provincie heeft alsnog de mogelijkheid in te grijpen of om extra uitleg te vragen bij voorgestelde plannen. Het loslaten van de provinciale ladder biedt meer duidelijkheid voor gemeenten; zij hoeven nog slechts met één ladder rekening te houden.

70- jarig jubileumshow Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - Excursie Poelzone op 26 mei Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Eerste Westlandse onderwijscafe in Monster op 22 mei Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Open dag Scouting Naaldwijk op 26 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info - Hulpdiensten redden eendjes uit waterzuivering Meer info - Podenco strandwandeling in \'s-Gravenzande op 27 mei Meer info - Worship Together Westland. Een praise avond voor iedereen! Meer info - Nordmole 1943 vanaf eind mei bij Atlantik Wall Meer info - “Don’t Worry, Be Happy” door Cabaretgezelschap Meer info - Giro di Kika van 24 tot 29 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Meer info - Vinden van vrijwilligers of fondsen, AVG? Vrijwilligersmeeting! Meer info