Vleermuizen houden huizensloop in Oranjewijk tegen!

Andre van den Berg

Vleermuizen houden huizensloop in Oranjewijk tegen!

Wateringen 06.07.2015 Wonen Wateringen heeft het bericht ontvangen dat een ontheffing van de Flora- en Faunawet niet wordt verleend wat betekent dat de laatste twee blokken

te slopen woningen in de Oranjewijk in Wateringen niet gesloopt mogen worden; in ieder geval niet in de komende drie jaar.

Het ministerie van Economische Zaken, die een ontheffing moet verlenen vindt de huisvesting van vleermuizen belangrijker dan de nieuwbouw van woningen. Bij Wonen Wateringen overheerst de teleurstelling over dit besluit, vooral ook omdat de staatssecretaris in haar besluit volmondig erkent dat bij de sloop en nieuwbouw een groot algemeen openbaar belang is gediend, maar vervolgens ieder contact met Wonen Wateringen om te overleggen over een goede oplossing afhoudt.

De twee huizenblokken zijn de laatste die nog moeten worden vernieuwd. Er is ontdekt dat er in de spouw van beide blokken (kraam)verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Het gaat om verblijfplaatsen van de laatvlieger, een beschermde diersoort. Bij de sloop verdwijnen deze verblijfplaatsen. Daardoor is een ontheffing op grond van de Flora- en fauna wet nodig.

André van den Berg, directeur van Wonen Wateringen: “Gevolg van dit besluit is dat deze laatste twee blokken sloopwoningen tenminste drie jaar zo moeten blijven staan. Onduidelijk blijft of na drie jaar wel ontheffing zal worden verkregen. Deze soort vleermuis, de laatvlieger, is heel honkvast. Het simpelweg laten staan van beide blokken levert voor de laatvliegers echter geen enkele noodzaak op om zich te verplaatsen. Als de vleermuizen van deze blokken niet in elders hun verblijf gaan zoeken, is er per saldo na drie jaar niets gewijzigd en zal er ook dan geen ontheffing worden verleend. Als alternatief hebben wij voorgesteld nú één van de twee blokken te mogen slopen. (foto boven en onder, reeds bestaande nieuwbouw in Oranjewijk)

In dat geval zou er immers voor de laatvlieger een noodzaak ontstaan om te verplaatsen. Maar, de staatssecretaris heeft ons verzoek niet ingewilligd. Dat betekent een groot probleem in de Oranjewijk. De twee blokken sloopwoningen blijven in deze vernieuwde wijk staan, de woningen in één blok zijn al onbewoonbaar en zullen steeds verder vervallen tot een ruïne. Dit is de situatie voor drie jaar, maar mogelijk nog voor langer. Een uitzicht op een oplossing is er niet. Vooral frustrerend is dat het ministerie ieder contact afhoudt, zodat er ook niet kan worden overlegd over een oplossing.

Wij hebben nu daarom de hulp van burgemeester en wethouders ingeroepen om bij het ministerie aan tafel te komen en te werken aan een oplossing waar èn de vleermuizenkolonie èn de vernieuwing van de Oranjewijk wel bij vaart!”

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info