Beheersing veiligheid tankopslagbedrijven onder de maat

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/08/2013 14:41 - Gewijzigd op 28/08/2013 21:11

Beheersing veiligheid tankopslagbedrijven onder de maat

Maasvlakte 26.08.2013 - Landelijk leven teveel risicovolle bedrijven de wet- en regelgeving onvoldoende na. Bij een inspectie van de veiligheid van 91 ‘tankopslag’ bedrijven zijn bij 18 bedrijven geen overtredingen geconstateerd.  

Bij de overige 73 bedrijven zijn in totaal 323 zware of lichte overtredingen aangetroffen.

Dit staat in het ‘tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven’. Het onderzoek is in opdracht van de ‘Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven’ (LAT RB) verricht. Hierin zitten de BRZO toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en de Wabo-gezagen.

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of er meer bedrijven zijn met een vergelijkbaar veiligheidsprobleem als het tankopslagbedrijf Odfjell. Het onderzoek brengt in kaart of bedrijven alle maatregelen hebben genomen die nodig zijn om te zorgen voor veilige tankopslag en om de risico’s voor mens en milieu tot een minimum te beperken.

Bij de inspecties die nu zijn uitgevoerd (91 van de 116 geselecteerde bedrijven) is zo’n vergelijkbare situatie niet aangetroffen. De tussenrapportage maakt wel duidelijk dat meer aandacht voor de veiligheid bij deze bedrijven bittere noodzaak is. Het rapport moet gezien worden als stimulans voor de bedrijven om tot initiatief te komen of al lopende initiatieven met kracht door te zetten, aanvullend op de handhavingacties van de toezichthouders.

Beheersing veiligheid tankopslagbedrijven onder de maat

Er zijn verschillende zaken geïnspecteerd die te maken hebben met de veiligheid van tanks: de betrouwbaarheid van de tanks, overvul-beveiliging, explosieveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en (schuim)blus- en koelinstallaties.

Bij 39 bedrijven zijn zware overtredingen of meerdere lichtere overtredingen vastgesteld. Bij vier van hen waren de overtredingen van dien aard dat de toezichthouder onmiddellijk heeft ingegrepen om de risicosituatie te beëindigen. Bij 34 bedrijven werden één of enkele lichtere overtredingen geconstateerd, 18 bedrijven hadden geen overtreding.

Beheersing veiligheid tankopslagbedrijven onder de maat

Bedrijven waar een overtreding is geconstateerd, zal de toezichthouder nadrukkelijk volgen en zo nodig ingrijpen om de gewenste verbetering af te dwingen. De toezichthouders zijn van mening dat de beheersing van de risico’s bij deze bedrijven moet verbeteren. De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeheersing ligt bij de bedrijven zelf. De overheid wil een gerichte aanpak stimuleren. Naast doorzetting van toezicht en handhaving wordt de dialoog met het bedrijfsleven over verbeteringen die zij zelf kunnen doorvoeren in het beheersen van de veiligheidsrisico’s met kracht voortgezet.

De reden om de tussenrapportage nu uit te brengen is om de bedrijven en brancheorganisaties aan te zetten om direct (verdere) actie te ondernemen. De verwachting is dat de eindrapportage begin 2014 gereed is.

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info