Bezwaar natuurorganisaties tegen bouw 35 strandhuisjes Kijkduin

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/01/2017 16:01 - Gewijzigd op 30/01/2017 16:13

Bezwaar natuurorganisaties tegen bouw 35 strandhuisjes Kijkduin

Kijkduin 30.01.2017 - Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar

gemaakt tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft afgegeven voor de bouw van 35 strandhuisjes in Kijkduin. Eind 2016 riepen de organisaties  de gemeenteraad op om het College van B&W terug te fluiten en de afgegeven vergunning te heroverwegen. Omdat de gemeenteraad niets met die oproep heeft gedaan vechten de natuurorganisaties de vergunning nu aan via een bezwaar .

In december maakte de gemeente  bekend vergunningen te hebben afgegeven voor de bouw van de strandhuisjes. De natuurorganisaties reageerden boos en onthutst. Volgens hen verkwanselt de Gemeente Den Haag niet alleen haar goede naam maar ook haar prachtige kustlijn. Het besluit van de gemeente gaat compleet voorbij aan de publieke discussie over bouwen aan de kust, het nationaal Kustpact en de aangescherpte provinciale regels om stranden vrij te houden van bebouwing. 

De Gemeente Den Haag druist hiermee dwars in tegen de doelstelling van het Kustpact dat momenteel onder leiding van minister Schultz wordt opgesteld. De Gemeente Den Haag is nota bene mede ondertekenaar van het pact!”, aldus Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Aantasting landschap

Gemeente Den Haag wil de huisjes laten bouwen op het nu nog ongeschonden strand bij de Zandmotor bij Kijkduin. Een eerder bouwplan voor huisjes op deze locatie werd door de rechter vernietigd. Het ontbreken van bebouwing op dit strand is een bijzondere kwaliteit die behouden moet blijven. Daarom verhoogde de provincie Zuid-Holland het beschermingsniveau van dit soort stranden door ze toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. De natuurorganisaties geven in hun bezwaar aan dat het onzorgvuldig is dat de gemeente Den Haag zich hier niets van aantrekt en de mazen in de wet opzoekt om toch te kunnen bouwen. Door een versnelde procedure zonder inspraakmogelijkheden toe te passen zou de gemeente Den Haag de huisjes dit voorjaar nog kunnen bouwen.

Ongepast

Het afgeven van de vergunningen is volgens de natuurorganisaties niet alleen in strijd met het te ondertekenen nationaal Kustpact en het provinciale beleid, maar ook met het beleid van de gemeente zelf. In haar structuurvisie benadrukt de gemeente namelijk het belang van een groene hoofdstructuur waar het strand bij Kijkduin ook deel van uitmaakt. Het koesteren van strand en duinen is volgens het gemeentelijk beleid van belang om de kwaliteit van die groene hoofdstructuur te verbeteren. De natuurorganisaties constateren dat het toestaan van strandbebouwing lijnrecht tegenover dit koesteren van strand en duinen staat.

Coalitie ‘Bescherm de kust’

Vanwege de grote toename aan bouwplannen in het kustgebied hebben een aantal natuur- en milieuorganisaties in 2016 het initiatief genomen om de wildgroei van bouwinitiatieven tegen te gaan met de campagne ‘Bescherm de Kust’. Inmiddels hebben nog tien andere organisatie zich bij hen aangesloten en trekken zij  in coalitieverband samen op.

Meer informatie hierover is te vinden op www.beschermdekust.nl

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info