Blankenburgtunnel en geluidsniveau voor Maassluis

D66 Maassluis

Blankenburgtunnel en geluidsniveau voor Maassluis

Maassluis 10.06.2015 - Voor het aanleggen van de Blankenburg tunnel  is 25,4 miljoen, via de motie van Attje Kuiken, vrijgemaakt om compensatiemaatregelen

te nemen tegen onder meer de toename van het geluidsniveau en de luchtkwaliteit door de aanleg van de tunnel. Het uitgangspunt hierbij is dat het geluidsniveau en de luchtkwaliteit  niet slechter wordt na aanleg van de Blankenburg  tunnel dan nu het geval is. Als uitgangspunt hierbij is genomen de situatie in 2012 (0-situatie ) en een toekomstige situatie in 2032. 

Uit het onderzoek dat hiervoor is verricht blijkt dat het wegverkeer meestal maatgevend is voor de beleving van geluidhinder. Uit het onderzoek blijkt dat ook de bewoners van Maassluis rekening moeten houden met een hogere geluidbelasting door de toename van verkeer door de aanleg van de Blankenburg tunnel. De 25,4 miljoen die hiervoor is vrijgemaakt is ook bedoeld om gebruik te worden om maatregelen te nemen om deze hinder terug te brengen.

Echter het bedrag dat voor compensatie maatregelen is bestemd gaat vooral naar de gemeenten Rozenburg en Vlaardingen en naar algemene maatregelen. Echter, deze 25,4 miljoen wordt niet gebruikt om compenserende maatregelen te nemen voor de inwoners van Maassluis die al jaren lang geluidsoverlast ondervinden van de A20 terwijl zij hier recht op hebben.

De fractie van D66 heeft hier de volgende vragen over.

1 Vindt u het ook een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer door de  aanleg van de Blankenburg tunnel, toeneemt.

2 Bent u het met D66 eens dat u de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, die over de verdeling van deze compensatiegelden gaat, alsnog op bestuurlijk niveau hierover moet aanspreken zodat deze gelden eerlijker verdeeld worden.

3 Bent u het met D66 eens dat deze  compensatie gelden voor Maassluis gebruikt moeten worden voor b.v. het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 zodat onder meer de verhoging van de geluidsoverlast van het wegverkeer door de aanleg van de A20 teniet wordt gedaan.

4 Bent u het met D66 eens dat u niet akkoord kan gaan met het kwaliteitsprogramma zoals nu is opgesteld door de  Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

5 Als uitgangspunt voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20 gaat men er vanuit dat de snelheid op de A20 in 2032 100km/h is terwijl dit nu (al) 130 km/h is. Vindt u ook niet dat men van verkeerde  uitgangspunten is uitgegaan en hierdoor het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis waarschijnlijk nog hoger is dan in de rapportage is berekend.  

De fractie van D66

Leo Eijskoot,

Bert de Reuver

 

 

 

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info