CDA Maassluis stelt collegevragen over leerplicht, luxeverzuim en suikerfeest

CDA Maassluis

CDA Maassluis stelt collegevragen over leerplicht, luxeverzuim en suikerfeest

Maassluis 21.01.2016 - Op dinsdag 15 september is het jaarverslag 2013- 2014 van het regionaal bureau leerplicht behandeld. Tijdens deze commissie behandeling

is door het College toegezegd om binnen 2 maanden met het jaarverslag van 2014-2015 te komen. Bij de behandeling van dit jaarverslag zouden onder andere de speerpunten van het lopende schooljaar besproken worden.

In diezelfde commissie is ook toegezegd dat er nadere informatie volgt over het aantal schorsingen in Maassluis en weigeringen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Ook hebben we als CDA Maassluis in die commissievergadering aandacht gevraagd voor de ervaringen rond de invoering van het passend onderwijs en eventuele verleende vrijstellingen van de leerplicht.

In het kader van artikel 51 van het regelement van orde heeft de fractie van het CDA Maassluis de volgende vragen aan het College:

- Wanneer kunnen we het jaarverslag over 2014-2015 ontvangen?

- Waarom duurt het zoveel langer dan toegezegd?

- Hoe gaat u de gemeenteraad toch de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben op de speerpunten die voor het schooljaar 2015-2016 gelden?

- Wat gaat u doen om een herhaling van deze situatie in de toekomst te voorkomen?

Op 26 november is er vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht een brief gestuurd aan de directies van de scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over luxe verzuim. Deze brief is door scholen, maar ook door ouders op verschillende manieren ervaren. Er klinkt een bevestiging uit van bestaand beleid, maar er wordt ook een ongelukkige koppeling gelegd tussen luxe verzuim en het Suikerfeest.

- Het al dan niet geven van verlof moet altijd afgewogen worden binnen de bestaande regels, de dagen rondom het Suikerfeest vormen, lijkt het CDA Maassluis, geen uitzondering op andere verlofaanvragen gedurende het schooljaar. Bent u het met ons eens dat de, mogelijk ervaren, directe koppeling tussen luxe verzuim en het Suikerfeest een ongelukkige koppeling is?

- In de brief wordt aangegeven dat er recht is op 1 verlofdag op de dag van het Suikerfeest, u noemt enkel 6 juli 2016. Echter zijn er verschillende kalenders en kan het zijn dat men het Suikerfeest op een andere dag viert. Kunt u bevestigen dat het recht op verlof voor het Suikerfeest zelf geldt en dat men dit dus afhankelijk van de gebruikte kalender dit op de gewenste dag kan vieren?

Tijdens de commissie behandeling is uitvoerig gesproken over het zogenaamde luxe verzuim. Er was tijdens de behandeling nogal wat onduidelijkheid over hoe vaak dit voorkwam, of er überhaupt ergens een overzicht van was, of er problemen worden ervaren en wie er verantwoordelijk was voor eventuele controle en handhaving.

- Kan het College het Regionaal Bureau Leerplicht vragen om een overzicht op te stellen van de mate van verzuim en dan in het bijzonder rond vakantie periodes?

De fractie van het CDA Maassluis kijkt uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie van het CDA Maassluis

Fred Voskamp

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info