Collegevragen over kerktoren Groote Kerk Maassluis

CDA Maassluis

Collegevragen over kerktoren Groote Kerk Maassluis

Maassluis 15.09.2015 - Op 10 maart jl. heeft CDA Maassluis in het actualiteitenhalfuur aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kerktoren van de Groote Kerk.

Op dat moment was de kerktoren vanwege veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Het College gaf tijdens dit actualiteiten-half- uur aan dat ook zij voor openstelling gingen, en zelfs op zeer korte termijn. Vervolgens hebben wij via de krant de Schakel van 20 augustus jl. vernomen dat het College inschat dat de kosten € 40.000,- zullen zijn en dat nog onzeker is wanneer de werkzaamheden beginnen.

In het griffienieuws van 1 september jl. ontvingen wij de afhandeling van de toezegging van 10 maart. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA fractie, in het kader van art. 51, de volgende vragen:

1. In de Schakel van 20 augustus jl. heeft het College een inschatting van de kosten voor het openstellen van de toren gegeven, zijnde € 40.000,-. En dat nog onzeker is of deze kosten ten laste van de begroting 2016 komen en dat er een beroep op fondsen gedaan wordt. Hoe is het bedrag van 40.000 euro onderbouwd en hoe wordt de financiering van het bedrag van € 40.000,- geregeld? Wanneer krijgen wij hierover een voorstel?

2. Op 10 maart heeft u geantwoord dat de kerktoren zo snel mogelijk weer open gaat. Wij zijn nu een half jaar verder. Op welke termijn gaan de werkzaamheden starten en kan de toren weer open? Graag krijgen wij een toelichting waarom het zoveel langer duurt dan verwacht en wat tot nu toe is gedaan door het College en waar mogelijk knelpunten liggen.

3. In de afhandeling schrijft u dat u als uitgangspunt neemt dat het eigenaarschap van de kerktoren bij de Protestantse Gemeente Maassluis blijft. U heeft 10 maart jl. aangegeven dat u zou bekijken wat de mogelijkheden zijn om de kerktoren in eigendom over te dragen aan de gemeente.

Graag ontvangen wij meer informatie over de stand van zaken in deze.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

CDA Maassluis

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info