Collegevragen over proefboring NAM bij Coldenhoven

CDA Maassluis

Collegevragen over proefboring NAM bij Coldenhoven

Maassluis 05.09.2014 - Afgelopen zomer ontvingen we als gemeenteraad informatie over het voornemen van de NAM...

om nabij de A20 een proefboring te doen om vast te stellen of er gas kan worden gedepleteerd. Naar aanleiding van de informatie heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:

- In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland. Het gasveld ligt op de grens van Midden-Delfland en Maassluis. Is er in 2012 ook contact geweest met de gemeente Maassluis? Zo ja, wat heeft u namens Maassluis ingebracht? Zo nee, heeft u de NAM hierop aangesproken?

- Op 24 september 2013 voor inwoners van Midden-Delfland een inloop avond gehouden. Wanneer wordt de informatie avond gehouden in Maassluis?

- Het gasveld ligt op de grens van Maassluis en Midden-Delfland, echter alleen Midden-Delfland beslist over de vergunning op basis van de MER. Welke invloed en op welke manier heeft de gemeente Maassluis op deze beslissing?

- Als er gas gedepleteerd kan worden, wordt een platform gerealiseerd van behoorlijke afmetingen. Een dergelijk platform kan een eventuele verbreding van de A20 of een derde aansluiting frustreren. Bent u voornemens de belangen van Maassluis hierin te behartigen en op welke manier? Zo ja, op welke manier, Zo nee, waarom niet?

- Aardgas depletie heeft bodemdaling tot gevolg, deze is niet begrenst door gemeentegrenzen. Wat is de inzet van het college in de richting van de NAM inzake deze bodemdaling als gevolg van deze depletie?

- Bent u voornemens om in het geval dat de proefboring succesvol is, afspraken te maken met de NAM over aardgascompensatie waarbij een deel van de opbrengsten duurzaam worden geïnvesteerd in de omgeving?

Met veel belangstelling kijken we uit naar uw antwoorden.

Hoogachtend,

Fractie CDA Maassluis

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info