Collegevragen over wijziging koers Lentiz Kastanjecollege

CDA Maassluis

Collegevragen over wijziging koers Lentiz Kastanjecollege

Maassluis 26.11.2014 - Via ouders is bij de CDA fractie Maassluis een e-mail brief binnen gekomen waarin de ouders van kinderen...

op het Lentiz Kanstanjecollege op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de schoolleiding bij de school van hun kinderen.

In deze brief wordt onder andere aangegeven dat de Lentiz onderwijsgroep de regio wil bedienen met havo/vwo school (Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het regionale bedrijfsleven (een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege en Lentiz Maassland). Wij hebben voor de volledigheid deze brief in de bijlage meegestuurd.

Het CDA Maassluis heeft op basis van deze brief en in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College:

1.) Bent u op de hoogte van de brief, de inhoud en de plannen van de Lentiz onderwijsgroep?

2.) Hoewel het geen directe bevoegdheid is van de gemeente, bent u het met ons eens dat het van groot belang is dat er een breed voortgezet onderwijs aanbod in Maassluis blijft? Bent u bereid om hier met de Lentiz onderwijsgroep over te spreken en te kijken wat de gemeente kan bijdragen om minimaal het huidige aanbod te behouden?

3.) Wijzigingen kunnen ook een kans bieden om samen met de Lentiz onderwijsgroep te kijken naar mogelijkheden om te komen tot het aanbieden van technisch voortgezet onderwijs in Maassluis. Bent u bereid om met de Lentiz onderwijsgroep in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied en welke eventuele obstakels de gemeente hier weg zou kunnen nemen?

Namens de fractie van het CDA Maassluis,

Fred Voskamp

Hieronder de brief

 

Aan ouders en leerlingen van Lentiz Kastanjecollege

Maassluis, 25 november 2014

Lentiz streeft ernaar goed onderwijs te verzorgen en dat zo te organiseren dat leerlingen dichtbij huis dit onderwijs kunnen vinden.

Op dit moment wordt onderzocht tot welke vernieuwingen in ons vmbo- en mbo-aanbod een nauwere samenwerking tussen Lentiz Kastanjecollege in Maassluis en Lentiz Maasland in Maasland kan leiden. Aansluitend op de vraag uit de regio Maassluis/Midden-Delfland. Daarom voeren we gesprekken met het regionale bedrijfsleven.

Met het oog op ons toekomstig vmbo- en mbo-aanbod in Maassluis en Midden-Delfland is duidelijk geworden dat we de regio het beste bedienen met een havo/vwo school (Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het regionale bedrijfsleven(een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege en Lentiz Maasland).

Hiertoe is enkele maanden terug een procesplan vastgesteld met een aantal beslismomenten. Op grond van dit vastgestelde tijdpad heeft de Raad van Bestuur besloten tot een krachtenbundeling die leidt tot wijzigingen in de schoolleiding van Lentiz Kastanjecollege.

Met deze brief willen wij u over het volgende informeren: met ingang van 24 november 2014 is Adri Reijm eindverantwoordelijk directeur van zowel Lentiz Kastanjecollege, voor wat het vmbo-onderwijs betreft, als van Lentiz Maasland. Kees Blok zal vanaf die datum als teamleider zijn werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van Adri Reijm.

Besloten is, conform het eerder vastgestelde procesdocument, dat de havo-afdeling van Lentiz Kastanjecollege vanaf heden onder de verantwoordelijkheid valt van Lentiz Reviuslyceum. Onder leiding van Arjen van der Velde, directeur Reviuslyceum, wordt vanaf heden gewerkt aan de noodzakelijke stappen, die uit dit besluit voortvloeien. Met vriendelijke groet, Adri Reijm Kees Blok Arjen van de Velde

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info