Eén op de 5 ambulance te laat in Maassluis

VVD Maassluis

Eén op de 5 ambulance te laat in Maassluis

Maassluis 24.06.2014 - Naar aanleiding van de rapportage van de veiligheidsregio met betrekking tot ambulancezorg in het eerste kwartaal van 2014...

en in navolging van eerdere vragen over de kwaliteit van de ambulancezorg in de voorgaande raadsperiodes heeft onze fractie de volgende vragen in het kader van art 51.

1. De eerste kwartaalrapportage laat voor Maassluis geen structurele verbetering van de ambulance zorg zien en nog steeds komt 1 op de 5 ambulances te laat in situaties die levensbedreigend kunnen zijn. Heeft u de afgelopen periode contact gehad met de directie van de veiligheidsregio met betrekking tot de prestatie in het eerte kwartaal van 2014 en wat was hiervan de uitkomst?

2. Reeds vele malen is er aandacht gevraagd om te komen tot een structurele verbetering, deze laatste keer in september 2013; destijds is heeft u indringend gesproken met de directie van veiligheidsregio. Kunt u een terugkoppeling geven van de gemaakte afspraken en de resultaten hiervan zover?

3. Tijdens de zomermaanden in 2013 is er een ambulance standplaats in Maassluis gerealiseerd op warme dagen; bestaat dit voornemen voor 2014 ook?

4. Uit de rapportage blijkt dat de aanrijtijden voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard in 2012 een zelfde prestatie als Maassluis lieten zien. In stappen zijn voor deze twee gemeenten de prestaties aanzienlijk verbeterd, terwijl hier voor Maassluis nauwelijks sprake van is. Kunt u aangeven welke specifieke maatregelen in die twee gemeenten geleid hebben tot deze verbetering en waarom deze specifieke maatregelen in Maassluis niet toegepast kunnen worden?

Hoogachtend,

Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info