Havenmeester toezichthouder op provinciale ontgassingsverbod

Provincie Zuid Holland

Havenmeester toezichthouder op provinciale ontgassingsverbod

Hoek van Holland 21.01.2015 - Op 20 januari 2015 zijn medewerkers van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangewezen als toezichthouder

van het verbod op het varend ontgassen van benzeen. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten besloten. Bij het toezicht en de handhaving wordt samengewerkt met de politie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

Overtredingen van het verbod kunnen behalve via administratieve controles ook worden vastgesteld door toezichthouders die fysieke controles uitvoeren op een binnenvaartschip. Wanneer sprake is van een overtreding, dan wordt daarop strafrechtelijk gehandhaafd.

Schonere binnenvaart

In Zuid-Holland geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Daarnaast wordt het varend ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 verboden. Het verbod, dat via een wijziging van de Provinciale Milieuverordening mogelijk werd, is één van de maatregelen van de provincie om te werken aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Ontgassen

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige organische stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij het ontgassen zorgen echter voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving. Met dampopvanginstallaties kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast.

Afspraken

Het verbod op varend ontgassen vloeit voort uit een afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenschepen. Op 12 mei 2014 hebben deze partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. Het uiteindelijke doel is een internationale oplossing voor het varend ontgassen door binnenvaartschepen. Wanneer de betrokken landen daar overeenstemming over hebben bereikt en de oplossing gereed is, dan zal het provinciale verbod kunnen komen te vervallen.

Stank

Het mag toeval heten maar dinsdagavond hing een aparte lucht in de buurt van de Haakweg in Hoek van Holland. Waar die vandaan kwamen is vooralsnog niet bekend. Stankklachten kunt u altijd melden bij de DCMR

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info