Hoogheemraadschap Delfland gaat kwijtschelding afschaffen

Hoogheemraadschap Delfland

Hoogheemraadschap Delfland gaat kwijtschelding afschaffen

Westlanden 13.08.2015 - Delfland gaat een deel van de kwijtschelding afschaffen. Elke inwoner van Delfland gaat betalen voor het zuiveren van afvalwater.

Dit moet leiden tot lagere tarieven voor de zuiveringsheffing voor alle belastingbetalers.

Het college heeft het voornemen de kwijtschelding voor de afvalwaterzuivering in stappen af te bouwen. Van 50% van het bedrag van de aanslag in 2016 tot het stopzetten van de regeling in 2017. De totale opbrengst die het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing oplevert, komt ten goede aan het tarief. Alle belastingbetalers profiteren hiervan mee.

In 2014 bedroeg de kwijtschelding € 15,3 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen watersysteemheffing en € 9,3 miljoen zuiveringsheffing. In totaal kwamen ruim 50.000 huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding. Dit is 10% van alle huishoudens.

Bij ongewijzigd beleid kan dit doorgroeien naar 19 miljoen euro aan kwijtschelding in 2017. Deze gederfde inkomsten moeten worden opgebracht door de inwoners, bedrijven en instellingen die wel belasting betalen. Het college is van mening dat de kosten die gemaakt worden voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moet worden. Iedereen veroorzaakt immers afvalwater en dat moet worden gezuiverd.

Met dit voornemen geeft het college vorm aan één van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de begrotingsbehandeling dit najaar. Na vaststelling van de ontwerp verordening kwijtscheldingsregeling Delfland 2016 door het college kunnen belanghebbenden in een periode van 6 weken hun reactie geven op de plannen.

Tegelijkertijd gaat de verantwoordelijke portefeuillehouder in gesprek met de wethouders sociale zaken van de gemeenten. Dat gesprek vindt plaats op 2 september.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info