Maassluis gaat door met extra inzet tegen bijstandsfraude

Gemeente Maassluis

Maassluis gaat door met extra inzet tegen bijstandsfraude

Maassluis 22.09.2014 - De gemeente Maassluis heeft in 2013 extra controles uitgevoerd om na te gaan of uitkeringen alleen worden verstrekt...

aan mensen die er daadwerkelijk recht op hebben. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van uitkeringen is één van de uitgangspunten van het beleid. Op voorhand probeert de gemeente fraude te voorkomen door goede voorlichting en het grondig doorlichten van nieuwe uitkeringsaanvragen. Een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd op het Werkplein in Schiedam. Iedere klant krijgt bij de aanvraag van een uitkering een informatiemap, waarin de rechten en plichten worden uitgelegd. Klanten die zich hier niet aan houden krijgen een waarschuwing of boete opgelegd.

Resultaat

In 2013 is, voornamelijk bij nieuwe aanvragen, de sociaal rechercheur vaker ingezet bij huisbezoeken. De klantmanagers zijn getraind op fraudealertheid en het opbouwen van een goede fraudezaak. Daarnaast controleert de gemeente regelmatig het bestaande klantenbestand en voert de sociale recherche gerichte onderzoeken uit naar bijvoorbeeld grijswerken.

Het project Signaal en Mutatiesturing is voortgezet in 2013. Met een geautomatiseerd analysesysteem worden bestanden gekoppeld op signalen en mutaties, waardoor het uitkeringsbestand wordt getoetst op mogelijke fraude. Het analyseprofiel is in 2013 uitgebreid, zodat meer gegevens kunnen worden gekoppeld en er verbanden kunnen worden gelegd tussen de gegevens. Signalen kunnen sneller, efficiënter en doelmatiger worden verwerkt. Verder komt er informatie uit signalen van derden, informatieformulieren, eigen waarnemingen en contactmomenten met de klant.

Er zijn 73 signalen onderzocht door de sociale recherche. In 53 zaken is fraude aangetoond (72%) met een totale terugvordering van €20.016,10. Daarnaast is door de klantmanagers gerapporteerd over schending van de inlichtingenplicht met een totale terugvordering van € 42.227,85. Een fraudevordering moet volledig worden terugbetaald. Daar bovenop kan een fraudeur nog een keer hetzelfde bedrag als boete krijgen.

Gaat iemand opnieuw in de fout, dan wordt het bedrag nog hoger, namelijk 150%. Na de tweede overtreding kan de gemeente de uitkering maximaal drie maanden volledig inhouden. Alle mogelijkheden om het geld te innen worden benut. In 23 zaken is de uitkering in zijn geheel stopgezet.

Vervolg

De gemeente blijft ook in 2014 extra inzetten op de bestrijding van bijstandsfraude. Door de inzet van de sociale recherche en samenwerking met de regiogemeenten, maar ook door bestandsvergelijkingen met onder andere de Belastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Soms krijgt de sociale recherche ook tips van derden, al dan niet anoniem.

Maassluizers kunnen hiervoor de sociale recherche bellen die dagelijks bereikbaar is tussen 8.30 uur en 9.30 uur via 010 – 5931906.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info